Skip to main content

Straeon go iawn

Gweld sut mae pobl go iawn ledled Cymru wedi newid eu stori.

Cysylltwch â ni i newid eich stori, neu cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen mwy.

Stori Safyan

Dywed Safyan, sydd yn Brentis Creadigol, taw ei brentisiaeth yn ITV yw profiad gorau ei fywyd...

Stori Ellie

Mae prentisiaeth mewn gofal plant yn helpu Ellie i ddilyn gyrfa ei breuddwydion...

Stori Ben

Mae Ben wedi adennill ei hyder trwy ddechrau prentisiaeth...

Stori Sally

Mae Sally, enillydd gwobr Prentis y flwyddyn 2018, wedi ennill HNC a gyrfa yn Tata Steel...

Stori Laura

Arweiniodd prentisiaeth beirianneg at yrfa wych yn Airbus i Laura...

Stori Daren

Mae Daren, y rheolwr, wedi bod yn llwyddiannus iawn drwy gwblhau prentisiaeth...

Cefnogaeth hyfforddiant: Stori Paige

Mae cael profiad gwaith wedi arwain at brentisiaeth i Paige…

Stori Stephen

Free distance and online learning helped Stephen through furlough.

Stori Christopher

Agorwyd drysau newydd i Christopher pan gafodd gyllid.

Stori Aqsa

Fe wnaeth cwrs cyfrifiadureg agor drysau i Aqsa....

Stori John

Helpodd cwrs Prifysgol Agored John....

Stori Catrin

Newidiodd cwrs Mynediad i Addysg Uwch stori Catrin....

Stori Emily

Mae dysgu parhaus yn helpu i wella hyder Emily....

Dysgu sgiliau newydd: Stori Sara

Arweiniodd yr hyfforddiant cywir at waith llawn amser i Sara…

Stori Cheryl

Cyngor wedi diswyddiad yn helpu Cheryl i fynd yn ôl i weithio.

Cymorth ar ôl colli swydd: Stori David

Agorwyd drysau newydd i David pan dderbyniodd gymorth ar ôl colli swydd... 

Stori Mike

Cymorth CV yn sicrhau swydd i Mike fel gweithiwr allweddol.

Stori Beverley

Fe wnaeth cyfarwyddyd gyrfaoedd helpu Beverley i symud ymlaen ar ôl ymddeol.

Help gyda gofal plant: Stori Chanelle

Arweiniodd cymorth am ofal plant a grant cychwyn busnes at hunangyflogaeth i Chanelle…

Gadael yr ysgol: Stori Rhys

Arweiniodd cyngor i gael swydd at waith parhaol i Rhys…

Cyngor ynglŷn â gwaith: Stori Eve

Mae cael cyngor gyrfaoedd wedi helpu Eve i symud ymlaen i waith....

Swydd newydd: Stori Curtis

Mae ennill profiad gwaith wedi galluogi Curtis i gael gwaith yng Nghymru…