Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ynghylch sut yr ydych yn defnyddio gwefan cymrungweithio.llyw.cymru, megis y tudalennau yr ydych yn ymweld á nhw. Nid yw'r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol.

Ffeiliau sy'n cael eu cadw ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld á gwefan yw cwcis.

Rydym yn defnyddio 5 cwci gwahanol. Gallwch ddewis pa fath o gwcis rydych yn hapus i ni eu defnyddio.

Nid yw eich dewisiadau cwcis wedi eu cadw eto Mae cymrungweithio.llyw.cymru yn gosod cwcis pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan. Gallwch newid y gosodiadau hyn i'ch dewis chi. Mae angen i chi gadw'r dudalen hon gyda'ch dewisiadau newydd.
Cafodd eich dewisiadau cwcis eu cadw Gall gwasanaethau llywodraeth osod cwcis ychwanegol, ac os felly, bydd ganddynt bolisi a baner cwcis ar wahân.

Gosodiadau Cwcis

Rydym yn defnyddio Javascript i osod mwyafrif ein cwcis. Yn anffodus, nid yw Javascript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau gan ddefnyddio'r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwci gan ddefnyddio'r dudalen hon, trowch Javascript ymlaen yn eich porwr.

Gosodiadau Cwcis

Cwcis sy'n mesur defnydd y wefan

Rydym yn defnyddio Google Analytics i fesur sut ydych yn defnyddio'r wefan er mwyn i ni ei wella yn seiliedig ar angen defnyddwyr. Mae Google Analytics yn gosod cwcis sy'n storio gwybodaeth wedi anonymeiddio ynghylch:

  • Sut ddaethoch chi i'r safle
  • Y tudalennau yr ydych yn ymweld a nhw ar ein safle a pha mor hir yr ydych ch’n treulio ar bob tudalen
  • Beth ydych chi'n clicio arno wrth ymweld á'r safle

Gwybod mwy am ein cwcis nad ydynt yn hanfodol.

Cwcis sy'n helpu gyda chyfathrebu a marchnata

Er mwyn hyrwyddo ein gwasanaethau, gallwn ddefnyddio cwcis ail-gyfeirio. Gallant gael eu gosod gennym ni neu drydydd parti. Mae'r cwcis hyn yn caniatáu ni neu drydydd parti i arddangos deunydd hyrwyddo (er enghraifft hysbysebion) i chi ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw, i fesur perfformiad deunydd a chynnwys hyrwyddo, a chael mewnwelediad am y rhai a'u gwelodd.

Gwybod mwy am ein cwcis nad ydynt yn hanfodol.

Cwcis sy'n cofio'ch gosodiadau

Mae'r cwcis hyn yn gwneud pethau fel cofio eich dewisiadau, i bersonol eich profiad o ddefnyddio'r safle.

Gwybod mwy am ein cwcis nad ydynt yn hanfodol.

Cwcis sy'n galluogi gwasanaethau sgwrsio ar-lein

Mae ein gwasanaethau sgwrsio ar-lein yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol. Os nad yw'r cwci yma'n cael ei dderbyn yna ni fydd ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein yn cael ei alluogi.

Gwybod mwy am ein cwcis nad ydynt yn hanfodol.

Cwcis sy'n angenrheidiol

Mae'r cwcis hyn yn hanfodol ar gyfer pethau fel:

  • Cofio'r hysbysiadau yr ydych wedi eu gweld fel ein bod ni ddim yn eu dangos i chi eto
  • Cofio eich lle mewn ffurflen

Bydd angen i'r cwcis yma fod ymlaen drwy'r amser.

Beth ddylwn i ei wneud os nad ydw i eisiau i chi ddefnyddio cwcis o gwbl?

Mae ein telerau ac amodau yn dweud eich bod, trwy ddefnyddio ein gwefan, yn caniatáu i ni ddefnyddio cwcis i helpu i gynyddu eich profiad ar cymrungweithio.llyw.cymru. Ond, os ydych wir eisiau analluogi’r cwcis ar ein gwefan, darllenwch ein canllawiau ar sut i analluogi cwcis yn eich porwr yma.

Cyn i chi analluogi cwcis yn eich porwr, mae’n bwysig nodi drwy ddiffodd cwcis y byddwch yn atal rhai rhannau o’n gwefan rhag gweithio’n gywir.

Mwy o wybodaeth

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am y polisi cwcis hwn, cysylltwch â ni drwy e-bost ar data.personol@gyrfacymru.llyw.cymru.