Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ynghylch sut yr ydych yn defnyddio gwefan cymrungweithio.llyw.cymru, megis y tudalennau yr ydych yn ymweld á nhw. Nid yw'r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol.

Ffeiliau sy'n cael eu cadw ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld á gwefan yw cwcis.

Rydym yn defnyddio 5 cwci gwahanol. Gallwch ddewis pa fath o gwcis rydych yn hapus i ni eu defnyddio.

Nid yw eich dewisiadau cwcis wedi eu cadw eto Mae cymrungweithio.llyw.cymru yn gosod cwcis pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan. Gallwch newid y gosodiadau hyn i'ch dewis chi. Mae angen i chi gadw'r dudalen hon gyda'ch dewisiadau newydd.
Cafodd eich dewisiadau cwcis eu cadw Gall gwasanaethau llywodraeth osod cwcis ychwanegol, ac os felly, bydd ganddynt bolisi a baner cwcis ar wahân.

Gosodiadau Cwcis

Rydym yn defnyddio Javascript i osod mwyafrif ein cwcis. Yn anffodus, nid yw Javascript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau gan ddefnyddio'r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwci gan ddefnyddio'r dudalen hon, trowch Javascript ymlaen yn eich porwr.

Gosodiadau Cwcis

Cwcis sy'n mesur defnydd y wefan

Rydym yn defnyddio Google Analytics i fesur sut ydych yn defnyddio'r wefan er mwyn i ni ei wella yn seiliedig ar angen defnyddwyr. Mae Google Analytics yn gosod cwcis sy'n storio gwybodaeth wedi anonymeiddio ynghylch:

  • Sut ddaethoch chi i'r safle
  • Y tudalennau yr ydych yn ymweld a nhw ar ein safle a pha mor hir yr ydych ch’n treulio ar bob tudalen
  • Beth ydych chi'n clicio arno wrth ymweld á'r safle

Gwybod mwy am ein cwcis nad ydynt yn hanfodol.

Cwcis sy'n helpu gyda chyfathrebu a marchnata

Er mwyn hyrwyddo ein gwasanaethau, gallwn ddefnyddio cwcis ail-gyfeirio. Gallant gael eu gosod gennym ni neu drydydd parti. Mae'r cwcis hyn yn caniatáu ni neu drydydd parti i arddangos deunydd hyrwyddo (er enghraifft hysbysebion) i chi ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw, i fesur perfformiad deunydd a chynnwys hyrwyddo, a chael mewnwelediad am y rhai a'u gwelodd.

Gwybod mwy am ein cwcis nad ydynt yn hanfodol.

Cwcis sy'n cofio'ch gosodiadau

Mae'r cwcis hyn yn gwneud pethau fel cofio eich dewisiadau, i bersonol eich profiad o ddefnyddio'r safle.

Gwybod mwy am ein cwcis nad ydynt yn hanfodol.

Cwcis sy'n galluogi gwasanaethau sgwrsio ar-lein

Our webchat service uses non-essential cookies. If this cookie is not accepted our webchat service will not be enabled.

Gwybod mwy am ein cwcis nad ydynt yn hanfodol.

Cwcis sy'n angenrheidiol

Mae'r cwcis hyn yn hanfodol ar gyfer pethau fel:

  • Cofio'r hysbysiadau yr ydych wedi eu gweld fel ein bod ni ddim yn eu dangos i chi eto
  • Cofio eich lle mewn ffurflen

Bydd angen i'r cwcis yma fod ymlaen drwy'r amser.

Beth ddylwn i ei wneud os nad ydw i eisiau i chi ddefnyddio cwcis o gwbl?

Mae ein telerau ac amodau yn dweud eich bod, trwy ddefnyddio ein gwefan, yn caniatáu i ni ddefnyddio cwcis i helpu i gynyddu eich profiad ar cymrungweithio.llyw.cymru. Ond, os ydych wir eisiau analluogi’r cwcis ar ein gwefan, darllenwch ein canllawiau ar sut i analluogi cwcis yn eich porwr yma.

Cyn i chi analluogi cwcis yn eich porwr, mae’n bwysig nodi drwy ddiffodd cwcis y byddwch yn atal rhai rhannau o’n gwefan rhag gweithio’n gywir.

Mwy o wybodaeth

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am y polisi cwcis hwn, cysylltwch â ni drwy e-bost ar data.personol@gyrfacymru.llyw.cymru.