Skip to main content

Cwcis

Ein Polisi Cwcis – cymrungweithio.llyw.cymru

Rydym ni yn Gyrfa Cymru yn defnyddio cwcis i wella perfformiad gwefan cymrungweithio.llyw.cymru ac i sicrhau y cewch y profiad gorau posibl wrth bori’r wefan. Mae’r polisi cwcis hwn yn esbonio beth yw cwcis, sut mae ein gwefan yn eu defnyddio, a sut gallwch eu hanalluogi os ydych yn penderfynu peidio â’u defnyddio. 

Felly, beth yw cwcis? 

Ffeiliau testun bach yw cwcis y gallai gwefan eu storio ar eich cyfrifiadur i wneud swyddogaeth benodol. Er enghraifft, gellir defnyddio cwci pan fydd angen i wefan gofio pwy ydych chi er mwyn eich cyfeirio tuag at gynnwys sy’n matsio’ch ymweliadau blaenorol yn dda.

Defnyddir rhai cwcis i storio gwybodaeth bwysig am eich ymweliad; er enghraifft mae gwefan sy’n eich galluogi i gofio’ch manylion chi yn ystod proses logio i mewn yn gallu storio’ch enw defnyddiwr er mwyn sicrhau mai unwaith yn unig y byddwch yn ei fewnbynnu, ac felly bydd yn gwneud eich ymweliadau yn y dyfodol yn haws. Fodd bynnag, ni fydd y rhan fwyaf o gwcis yn casglu gwybodaeth bersonol o’r fath, ac yn hytrach byddant yn casglu manylion mwy cyffredinol fel tudalen y wefan rydych wedi ymweld â hi amlaf.

Felly, pa fath o gwcis sy’n cael eu cadw ar wefan cymrungweithio.llyw.cymru

 Mae gennym 2 math gwahanol o gwci ar wefan cymrungweithio.llyw.cymru:

1. Cwcis System

Mae’r cwcis hyn yn hanfodol i wefan cymrungweithio.llyw.cymru weithio’n gywir. Er enghraifft, mae rhai cwcis yn ein galluogi i arddangos y neges cwci i chi.

2. Cwcis Perfformiad

Mae’r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i wirio pa mor dda mae cymrungweithio.llyw.cymru yn perfformio, a nifer y bobl sy’n cyrchu’r wefan. Yn gyffredinol, defnyddiwn Google Analytics i gadw cofnod o’r tudalennau mwyaf poblogaidd gyda’n defnyddwyr, a’r rhannau o’r wefan nad ydynt mor boblogaidd ac efallai sydd angen eu diweddaru.

Gweler ein rhestr lawn o cwcis.

Felly, beth ddylwn i ei wneud os nad ydw i eisiau i chi ddefnyddio cwcis o gwbl?

Drwy ddefnyddio ein gwefan, mae ein telerau ac amodau yn dweud eich bod yn caniatáu i ni ddefnyddio cwcis i wneud y gorau o’ch profiad o ddefnyddio gwefan cymrungweithio.llyw.cymru; ond, os ydych wir eisiau analluogi’r cwcis ar ein gwefan, darllenwch ein canllawiau ar sut i analluogi cwcis yn eich porwr yma.

Cyn i chi analluogi cwcis yn eich porwr, mae’n bwysig nodi drwy ddiffodd cwcis y byddwch yn atal rhai rhannau o’n gwefan rhag gweithio’n gywir. 

Mwy o wybodaeth

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am y Polisi Cwcis hwn, cysylltwch â ni drwy e-bost yn data.personol@gyrfacymru.llyw.cymru.

Diweddarwyd y ddogfen hon ddiwethaf ar 27/3/2019.