Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwybodaeth am Gwcis

Tabl yn dangos rhestr o cwcis an-hanfodol a ddefnyddwyd ar cymrungweithio.llyw.cymru:
Cwcis Enw Pwrpas Dod i ben
Cwcis Google Analytics
(UA a GA4)
_ga Defnyddir gan Google Analytics
i adnabod y defnyddiwr
Daw i ben ar ôl 2 flynedd
Cwcis Google Analytics _gid Defnyddir gan Google Analytics
ti adnabod y defnyddiwr
Daw i ben ar ôl 1 diwrnod
Cwcis Google Analytics _gat_UA-* Defnyddir gan Google Analytics
i sbarduno’r dyddiad adnewyddu
Daw i ben ar ôl 1 munud
Cwcis Google Analytics
(GA4)
_ga_GTM-P67487F Defnyddir gan Google Analytics i
barhau gyda chyswllt y sesiwn
Daw i ben ar ôl 2 flynedd
Cwcis Swyddogaethau bw-cookieMessage Defnyddir i ddangos neu
guddio’r neges briwsion
Daw i ben ar ôl 10 awr
Cwcis targedu / 
hysbysebu Twitter
Guest-id Yn cael eu defnyddio gan
Twitter i adnabod a thracio
ymwelwyr â’r wefan
Yn dod i ben ar ôl 1 mis
LinkedIn usermatchhistory Yn cael eu defnyddio gan
Linked In i dracio ymwelwyr
fel y gellir cyflwyno
hysbysebion mwy perthnasol
ar sail dewisiadau’r ymwelydd
Yn dod i ben ar ôl 1 mis
Facebook Pixel
(a elwir hefyd yn
Facebook Retargeting Pixel)
_fbp Mae'r cod yn nodi ymwelwyr
anhysbys ar y wefan ac yn
paru'r data â'r data sydd
ar gael ar bob defnyddiwr
ar Facebook. Nid yw Facebook
yn datgelu unrhyw wybodaeth
bersonol am yr unigolion
y maen yn ei gasglu drwy’r
picsel. Mae mwy o
wybodaeth ar gael ar
Facebook. (Saesneg yn unig)
Cwci Parhaus
Categori ICC:
Targedu/Hysbysebu
Adnxs - uuid2 / _mkto_trk Cwcis Targedu/Hysbysebu:
Defnyddir y cwcis hyn
i gyflwyno hysbysebion
sy'n fwy perthnasol i
chi a'ch diddordebau.
Fe'u defnyddir hefyd i
gyfyngu ar y nifer o
weithiau y byddwch yn
gweld hysbyseb yn
ogystal â helpu i fesur
effeithiolrwydd yr
ymgyrch hysbysebu.
Fe'u gosodir fel arfer
gan rwydweithiau
hysbysebu gyda chaniatâd
gweithredwr y wefan.
Maen nhw'n cofio eich
bod chi wedi ymweld â
gwefan ac mae'r
wybodaeth hon yn cael
ei rhannu â
sefydliadau eraill fel
hysbysebwyr. Yn aml
iawn bydd cwcis targedu
neu hysbysebu yn
gysylltiedig ag
ymarferoldeb gwefan
a ddarperir gan y
sefydliad arall.
Mae data a gafwyd
gan AppNexus yn eiddo
i'w cwsmeriaid. Mae
unrhyw ddata yn y
platfform yn cael
ei gadw ar ffurf heb
ei agregu am hyd at
12 mis. Gellir storio
data cyfanredol, y mae
AppNexus yn ei
ddefnyddio i greu
adroddiadau a
dadansoddiadau, am
hyd at dair blynedd.
Ogury - categori ICC: Targedu/Hysbysebu ads-engagement.presage.io Fe'i defnyddir i olrhain Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPIs) defnyddwyr gan gynnwys amseroedd aros, edrych ar dudalennau, cliciau, sgrolio, sesiynau a chyfraddau bownsio. Bydd y cwci yn stopio olrhain y defnyddiwr unigol ar ddiwedd eu sesiwn ar y wefan.
Cwci Livechat
(customerID)
__lc_cid
(customerID)
Defnyddir i wirio hunaniaeth
cwsmer a grëwyd yn Livechat
Yn dod i ben ar ôl 2 flynedd
Cwci Livechat
(customerSecureToken)
__lc_cst
(customerSecureToken)
Defnyddir i wirio taleb y cwsmer
yn Livechat
Yn dod i ben ar ôl 2 flynedd