Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwybodaeth am Gwcis

Tabl yn dangos rhestr o cwcis an-hanfodol a ddefnyddwyd ar cymrungweithio.llyw.cymru:
Cwcis Enw Pwrpas Dod i ben
Cwcis Google Analytics

(UA a GA4)
_ga Defnyddir gan Google Analytics

i adnabod y defnyddiwr
Daw i ben ar ôl 2 flynedd
Cwcis Google Analytics _gid Defnyddir gan Google Analytics

ti adnabod y defnyddiwr
Daw i ben ar ôl 1 diwrnod
Cwcis Google Analytics _gat_UA-* Defnyddir gan Google Analytics

i sbarduno’r dyddiad adnewyddu
Daw i ben ar ôl 1 munud
Cwcis Google Analytics

(GA4)
_ga_GTM-P67487F Defnyddir gan Google Analytics i

barhau gyda chyswllt y sesiwn
Daw i ben ar ôl 2 flynedd
Cwcis Swyddogaethau bw-cookieMessage Defnyddir i ddangos neu

guddio’r neges briwsion
Daw i ben ar ôl 10 awr
Cwcis targedu / 

hysbysebu Twitter
Guest-id Yn cael eu defnyddio gan

Twitter i adnabod a thracio

ymwelwyr â’r wefan
Yn dod i ben ar ôl 1 mis
LinkedIn usermatchhistory Yn cael eu defnyddio gan

Linked In i dracio ymwelwyr

fel y gellir cyflwyno

hysbysebion mwy perthnasol

ar sail dewisiadau’r ymwelydd
Yn dod i ben ar ôl 1 mis
Facebook Pixel

(a elwir hefyd yn

Facebook Retargeting Pixel)
_fbp Mae'r cod yn nodi ymwelwyr

anhysbys ar y wefan ac yn

paru'r data â'r data sydd

ar gael ar bob defnyddiwr

ar Facebook. Nid yw Facebook

yn datgelu unrhyw wybodaeth

bersonol am yr unigolion

y maen yn ei gasglu drwy’r

picsel. Mae mwy o

wybodaeth ar gael ar

Facebook. (Saesneg yn unig)
Cwci Parhaus
Categori ICC:

Targedu/Hysbysebu
Adnxs - uuid2 / _mkto_trk Cwcis Targedu/Hysbysebu:

Defnyddir y cwcis hyn

i gyflwyno hysbysebion

sy'n fwy perthnasol i

chi a'ch diddordebau.

Fe'u defnyddir hefyd i

gyfyngu ar y nifer o

weithiau y byddwch yn

gweld hysbyseb yn

ogystal â helpu i fesur

effeithiolrwydd yr

ymgyrch hysbysebu.

Fe'u gosodir fel arfer

gan rwydweithiau

hysbysebu gyda chaniatâd

gweithredwr y wefan.

Maen nhw'n cofio eich

bod chi wedi ymweld â

gwefan ac mae'r

wybodaeth hon yn cael

ei rhannu â

sefydliadau eraill fel

hysbysebwyr. Yn aml

iawn bydd cwcis targedu

neu hysbysebu yn

gysylltiedig ag

ymarferoldeb gwefan

a ddarperir gan y

sefydliad arall.
Mae data a gafwyd

gan AppNexus yn eiddo

i'w cwsmeriaid. Mae

unrhyw ddata yn y

platfform yn cael

ei gadw ar ffurf heb

ei agregu am hyd at

12 mis. Gellir storio

data cyfanredol, y mae

AppNexus yn ei

ddefnyddio i greu

adroddiadau a

dadansoddiadau, am

hyd at dair blynedd.
Ogury - categori ICC: Targedu/Hysbysebu ads-engagement.presage.io Fe'i defnyddir i olrhain Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPIs) defnyddwyr gan gynnwys amseroedd aros, edrych ar dudalennau, cliciau, sgrolio, sesiynau a chyfraddau bownsio. Bydd y cwci yn stopio olrhain y defnyddiwr unigol ar ddiwedd eu sesiwn ar y wefan.
Cwci Livechat

(customerID)
__lc_cid

(customerID)
Defnyddir i wirio hunaniaeth

cwsmer a grëwyd yn Livechat
Yn dod i ben ar ôl 2 flynedd
Cwci Livechat

(customerSecureToken)
__lc_cst

(customerSecureToken)
Defnyddir i wirio taleb y cwsmer

yn Livechat
Yn dod i ben ar ôl 2 flynedd