Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwybodaeth am Gwcis

Dyma restr o’r cwcis a ddefnir ar cymrungweithio.llyw.cymru
Cwcis Enw Pwrpas Dod i ben
Cwcis Google Analytics -ga Defnyddir gan Google Analytics
i adnabod y defnyddiwr
Daw i ben ar ôl 2 flynedd
Cwcis Google Analytics _gid Defnyddir gan Google Analytics
ti adnabod y defnyddiwr
Daw i ben ar ôl 1 diwrnod
Cwcis Google Analytics _gat_UA-* Defnyddir gan Google Analytics
i sbarduno’r dyddiad adnewyddu
Daw i ben ar ôl 1 munud
Cwcis Swyddogaethau bw-cookieMessage Defnyddir i ddangos neu
guddio’r neges briwsion
Daw i ben ar ôl 10 awr
Cwcis targedu / 
hysbysebu Twitter
Guest-id Yn cael eu defnyddio gan
Twitter i adnabod a thracio
ymwelwyr â’r wefan
YYn dod i ben ar ôl 1 mis
Bicsel Aildargedu
Facebook
_fbp Mae’r cod yn adnabod
ymwelwyr anhysbys â’r safle
ac yn cyfateb y data â’r
data sydd ar gael ar bob
defnyddiwr ar Facebook.
Gellir dod o hyd i ragor
o wybodaeth ar wybodaeth
breifatrwydd
Facebook
 (dolen saesneg).
Defnyddir y cwci
hwn ar gyfer ymgyrchoedd
penodol. Mae'n gwci trydydd
parti a ddarperir gan Facebook.
Fe allwch addasu sut mae
hysbysebion yn cael eu
targedu atoch chi ar
Facebook (dolen saesneg)
Cwci Parhaus -
Mae'n cael ei storio ar
ddyfais defnyddiwr rhwng
sesiynau
LinkedIn usermatchhistory Yn cael eu defnyddio gan
Linked In i dracio ymwelwyr
fel y gellir cyflwyno
hysbysebion mwy perthnasol
ar sail dewisiadau’r ymwelydd
Yn dod i ben ar ôl 1 mis
Crunch Simply Digital
(AppNexus)
uuid2 Mae'r cwci hwn yn cynnwys
gwerth unigryw a gynhyrchir
ar hap sy'n galluogi'r
Llwyfan i wahaniaethu rhwng
porwyr a dyfeisiau. Mae'n
cael ei gyfateb â gwybodaeth -
fel segmentau diddordeb
hysbysebu a hanesion
hysbysebion a ddangosir
yn y porwr neu'r ddyfais -
a ddarperir gan gleientiaid
neu drydydd eraill a'u
storio ar y Llwyfan.
Mae offer yn defnyddio'r
cwci hwn i helpu i gyflwyno
hysbysebion i bobl sydd wedi
ymweld â'u gwefan o'r blaen
Yn dod i ben ar ôl 6 mis
Picsel StackAdapt (Dim) Picsel trydydd parti yw
StackAdapt sy’n casglu gwybodaeth
bersonol gan gynnwys dynodwyr
ar-lein a gwybodaeth am weithgaredd
rhyngrwyd fel cyfeiriadau IP
(Protocol Ryngrwyd), gwybodaeth porwr,
hanes chwilio diweddar, a
gweithgarwch ar wahanol wefannau
er mwyn arddangos hysbysebion
effeithiol. Mae StackAdapt yn dilyn
polisi preifatrwydd y gwefannau y
mae'n rhyngweithio â nhw. Gweld
polisi preifatrwydd StackAdapt
(dolen saesneg)
Cwci Parhaus
Picsel Snap sc_at,_sctr, _scid Darn o god JavaScript yw’r
Picsel Snap sy’n helpu
Hysbysebwyr i fesur
effaith traws-ddyfais Ymgyrchoedd.
Mae’n ein galluogi i weld
faint o bobl sy’n defnyddio
Snapchat sydd wedi gweithredu
are u gwefan ar ôl gweld
hysbysebion.
advertising. Gall pob defnyddiwr
Snapchat optio allan o
Hysbysebion sy’n seiliedig ar
gynulleidfa a Hysbysebion sy’n
seiliedig ar weithgarwch drwy’r
Gosodiadau ar Snapchat
(dolen saesneg) neu,
fel arall, gosodiadau’r ddyfais
(“Limit Ad Tracking” ar iOS ac
"Opt out of Interest-Based Ads" ar
Android). Am ragor o wybodaeth
ewch i dudalen gymorth
Dewisiadau Hysbysebu Snap
(dolen saesneg)
Cwci Parhaus -
Mae'n cael ei storio ar
ddyfais defnyddiwr rhwng
sesiynau