Skip to main content

Digwyddiadau

Edrychwch ar ein digwyddiadau diweddaraf.

I gael rhagor o wybodaeth am ein newyddion a'n digwyddiadau e-bostiwch: cymrungweithio@gyrfacymru.llyw.cymru


"SkillsCymru Sir Gaerfyrddin 2020"

SkillsCymru Sir Gaerfyrddin 2020

Archwiliwch sgiliau'r dyfodol a pharatoi at waith yn nigwyddiad mwyaf gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaeth yng Ngorllewin Cymru.

Dyddiadau: 27 Chwefror 2020, 10:00 - 18:00 (ar agor i rieni / gwarcheidwaid rhwng 15.30 a 18.00 a dim ond yn ystod yr amser hwn y bydd cefnogaeth Cymru'n Gweithio ar gael.)
Lleoliad: Parc Y Scarlets, Llanelli,  SA14 9UX
Wedi'i anelu at: Ysgolion, rieni a gwarcheidwaid


"Dewis Eich Dyfodol Mae Prentisiaethau’n Gweithio"

Dewis Eich Dyfodol Mae Prentisiaethau’n Gweithio

65+ o arddangoswyr yn hyrwyddo prentisiaethau ar bob lefel, o amrywiaeth o sectorau gwaith.

Dyddiad:  Dydd Gwener 6 Mawrth 2020
Amser: 10:00 – 18:00 (Cefnogaeth Cymru'n Gweithio i rieni a di-waith rhwng 16 a 24 oed rhwng 14:30-18:00 yn unig)
Lleoliad: Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3ND
Wedi ei anelu at: Blwyddyn 10, 11, 6ed dosbarth, myfyrwyr coleg, di-waith 16-24, rhieni o Gaerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr, RhCT, Merthyr, Caerffili, Casnewydd a Dyffryn Morgannwg


Dewis Eich Dyfodol Ceredigion

Dewis Eich Dyfodol Ceredigion

Dyddiad: Dydd Mawrth, 10 Mawrth 2020
Amser: 8:45 i 14:00 (ysgolion a cholegau), 12:00 a 14:00 (rhieni/gwarcheidwaid)
Lleoliad: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth
Wedi'i anelu at: Gwahoddir blynyddoedd 9 i 13 (Mae croeso i rieni/gwarcheidwaid ddod gyda'u plentyn yn ystod yr amser sydd wedi'i neilltuo i'w hysgol, neu fel arall rhwng 12:00 a 14:00 o'r gloch)


Pum gweithiwr mewn swyddi gwahanol

Digwyddiad Byw Swyddi Gwag

Wedi’i drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, mae’r digwyddiad poblogaidd hwn sydd wedi ennill ei blwyf yn gyfle i bobl ifanc 16 i 24 oed weld cyfleoedd addysg, cyflogaeth a hyfforddiant.

Dyddiad: Dydd Iau 12 Mawrth
Amser: 10:00 - 16:00
Lleoliad: Canolfan Hamdden Caerffili, Parc Virginia, Caerffili CF83 3SW
Wedi’i anelu at: Pobl ifanc 16 i 24 oed sydd chwilio am gyfleoedd addysg, cyflogaeth a hyfforddiant cyfredol.


Ffeiriau swyddi

Ffeiriau swyddi a gyrfaoedd yng Nghymru, 2020

Ymunwch â ni mewn ffeiriau swyddi cenedlaethol a rhanbarthol i gwrdd â chyflogwyr, cael cefnogaeth a darganfod am gyfleoedd.

Dyddiadau: Dyddiadau amrywiol trwy gydol 2020
Lleoliadau: Lleoliadau amrywiol ledled Cymru
Cost: Am ddim


Staff Cymru'n gweithio mewn digwyddiad gyrfaoedd lleol

Digwyddiadau Cymunedol Cymru, 2020

Ymwelwch â ni mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau cymunedol ledled Cymru. Darganfyddwch y digwyddiadau sydd wedi'u cynllunio yn eich ardal chi.

Dyddiadau: Dyddiadau amrywiol trwy gydol 2020
Lleoliad: Lleoliadau amrywiol ledled Cymru
Cost: Am ddim