Skip to main content

Digwyddiadau

Edrychwch ar ein digwyddiadau diweddaraf.

I gael rhagor o wybodaeth am ein newyddion a'n digwyddiadau e-bostiwch: cymrungweithio@gyrfacymru.llyw.cymru

 


Gweithiwr warws yn ysgwyd llaw, saer coed yn gweithio hefo coed a dau person yn gweithio ar gliniadur

 

Ffair swyddi rithwir Gogledd Cymru

Os ydych chi'n byw yng Ngogledd Cymru ac yn chwilio am swydd, ymunwch â ni mewn digwyddiad lle mae partneriaid a chyflogwyr o Ogledd Cymru yn arddangos eu swyddi gwag. Bydd ein cynghorwyr gyrfa arbenigol hefyd ar gael i gynorthwyo pobl gyda'r broses ymgeisio.

Dyddiad: Dydd Iau 23 Gorffennaf
Amser: Gogledd Orllewin Cymru 10yb - 11yb, Gogledd Ddwyrain Cymru 11.30yb - 12.30yp
Lleoliad: Digwyddiad Facebook
Cost: Am ddim


Ffeiriau swyddi

Ffeiriau swyddi a gyrfaoedd yng Nghymru, 2020

Ymunwch â ni mewn ffeiriau swyddi cenedlaethol a rhanbarthol i gwrdd â chyflogwyr, cael cefnogaeth a darganfod am gyfleoedd.

Dyddiadau: Dyddiadau amrywiol trwy gydol 2020
Lleoliadau: Lleoliadau amrywiol ledled Cymru
Cost: Am ddim