Skip to main content

Digwyddiadau

Edrychwch ar ein digwyddiadau diweddaraf.

I gael rhagor o wybodaeth am ein newyddion a'n digwyddiadau e-bostiwch: cymrungweithio@gyrfacymru.llyw.cymru


"Digwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol"

Digwyddiad Dewis Eich Dyfodol - Llwybrau CreadigolWedi’i drefnu gan Gyrfa Cymru, rydym yn falch o’ch gwahodd i ddigwyddiad Dewis Eich Dyfodol – Llwybrau Creadigol, digwyddiad gyrfaoedd rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar y Sector Creadigol.

Dyddiad: Dydd Mawrth 19 o Dachwedd
Amser: 10:00 - 14:30 (09:15 i ddisgyblion hefo ADY)
Lleoliad: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 3ER
Anelu at: Ysgolion Uwchradd rhwng 14 a 18 oed a myfyrwyr Colegau Addysg Bellach o Gaerdydd, Dyffryn Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, RhCT, Merthyr, Caerffili a Chasnewydd