Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Amdanom ni

Menyw yn edrych ar liniadur mewn siop goffi

Mae dod o hyd i swydd yn gallu bod yn heriol, ond mae Cymru’n Gweithio ar gael i helpu.

Mae ein cynghorwyr yn deall eich bod chi’n unigryw. Beth bynnag sy’n eich rhwystro chi rhag cael swydd, rydyn ni’n gwybod bod angen cyngor ac arweiniad penodol arnoch chi.

Oherwydd mae gan bob un ohonom ni ein stori ein hunain...

Efallai eich bod yn poeni y gallai anabledd neu broblem iechyd eich dal chi’n ôl...

Neu efallai eich bod yn ddi-waith ers tro ac angen help i fagu hyder eto ac i ennill y sgiliau iawn...

Efallai eich bod yn newid cyfeiriad ar ôl colli gwaith...

Neu petaech chi’n cael cymorth gyda gofal plant gallech chi ddychwelyd i’r yrfa yr oedd gennych o’r blaen...

Efallai nad ydych yn gwybod ble mae dechrau arni na beth i’w wneud nesaf.

Cysylltwch â Cymru’n Gweithio i newid dy stori.

Mae rhaglen Cymru’n Gweithio yn cael ei chyflwyno gan Gyrfa Cymru ac mae hi’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Dogfennau cysylltiedig

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol  Am Cymru'n Gweithio Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith