Skip to main content

Amdanom ni

Menyw yn edrych ar liniadur mewn siop goffi

Mae dod o hyd i swydd yn gallu bod yn heriol, ond mae Cymru’n Gweithio ar gael i helpu.

Mae ein cynghorwyr yn deall eich bod chi’n unigryw. Beth bynnag sy’n eich rhwystro chi rhag cael swydd, rydyn ni’n gwybod bod angen cyngor ac arweiniad penodol arnoch chi.

Oherwydd mae gan bob un ohonom ni ein stori ein hunain...

Efallai eich bod yn poeni y gallai anabledd neu broblem iechyd eich dal chi’n ôl...

Neu efallai eich bod yn ddi-waith ers tro ac angen help i fagu hyder eto ac i ennill y sgiliau iawn...

Efallai eich bod yn newid cyfeiriad ar ôl colli gwaith...

Neu petaech chi’n cael cymorth gyda gofal plant gallech chi ddychwelyd i’r yrfa yr oedd gennych o’r blaen...

Efallai nad ydych yn gwybod ble mae dechrau arni na beth i’w wneud nesaf.

Cysylltwch â Cymru’n Gweithio i newid dy stori.

Mae rhaglen Cymru’n Gweithio yn cael ei chyflwyno gan Gyrfa Cymru ac mae hi’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.


Newid dy stori. Chwilio Cymru'n Gweithio

Mae gan bawb ei stori ac efallai dy fy fod yn teimlo nad oes modd i ti newid dy un di. Ond mae gen ti opsiynau yn Cymru’n Gweithio.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith