Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cysylltwch â ni

Dynes yn gyrru neges testun ar ei ffôn symudol

Newid dy stori drwy siarad gyda chynghorydd. Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu.

Ffoniwch ni AM DDIM ar

0800 028 4844

Llun i Iau:  8am i 9pm, Gwener 9am i 4:30pm

Gall galwadau gymryd hyd at 30 munud. Cyn i chi ffonio, meddyliwch am yr hyn yr hoffech chi ei drafod. Byddai'n ddefnyddiol i gael papur a beiro er mwyn cofnodi unrhyw wybodaeth.

Cais am alwad yn ôl

 Sgwrs Ar-lein

Siarad gyda chynghorydd gan ddefnydio neges ar unwaith.

Llun i Iau:  8am i 9pm, Gwener 9am i 4:30pm

 

 Ebost

Ebostiwch ni a byddwn yn ymateb ymhen 2 ddiwnod gwaith.

 

Dod o hyd i ni

Bydd ein gwasanaethau yn newid mewn ymateb i’r cyfnod atal byr a fydd yn dechrau yng Nghymru am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref. Bydd yr holl wasanaethau digidol a gwasanaethau dros y ffôn yn cael eu darparu yn ôl yr arfer. Byddwn yn cysylltu ag unrhyw gwsmeriaid sydd ag apwyntiadau wedi’u trefnu yn un o’n canolfannau, neu gyda’n cynghorwyr mewn colegau ac ysgolion, ac yn cynnig dewis arall iddyn nhw.

Ein Canolfannau

Dewch o hyd i Ganolfannau Gyrfa ledled Cymru wedi eu rhestru yn ôl awdurdod lleol, gan gynnwys oriau agor, cyfeiriadau a dolen i Google Maps.

Map lleoliadau

Dewch o hyd i ni ar ein map lleoliadau. Rydyn ni’n cynnig cyngor ac arweiniad gyrfaoedd wyneb yn wyneb mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Cymru, gan gynnwys canolfannau Gyrfa, swyddfeydd y Ganolfan Byd Gwaith a lleoliadau eraill yn y gymuned.