Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cysylltu â ni

Dynes yn gyrru neges testun ar ei ffôn symudol

Newid dy stori drwy siarad gyda chynghorydd. Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu.

Oriau Agor Gŵyl y Banc

Byddwn ar gau ar ddydd Llun 27 Mai 2024. Rydym yn ail-agor ar ddydd Mawrth 28 Mai 2024.

Ffoniwch ni AM DDIM ar

0800 028 4844

Llun i Iau: 9am i 5pm, Gwener 9am i 4:30pm

Gall galwadau gymryd hyd at 30 munud. Cyn i chi ffonio, meddyliwch am yr hyn yr hoffech chi ei drafod. Byddai'n ddefnyddiol i gael papur a beiro er mwyn cofnodi unrhyw wybodaeth.

Cais am alwad yn ôl

Sgwrs Ar-lein

Siarad gyda chynghorydd gan ddefnyddio neges ar unwaith.

Llun i Iau:  9am i 5pm, Gwener 9am i 4:30pm

Os nad yw sgwrs ar-lein yn gweithio, efallai bod eich cwci sgwrs ar-lein wedi'i ddiffodd. Ewch i'n tudalen cwcis i ganiatáu cwcis gwasanaeth sgwrs ar-lein ac yna arbed eich newidiadau. Yna gallwch gysylltu â'n cynghorwyr ar sgwrs ar-lein.

Ffurflen gyswllt e-bost

Cwblhewch y ffurflen cysylltu â ni a byddwn yn ateb o fewn 2 ddiwrnod gwaith trwy e-bost.

 

Iaith Arwyddion Prydain

Mewn partneriaeth gyda SignVideo (dolen Saesneg yn unig) mae Gyrfa Cymru yn falch o ddod yn hygyrch i’r gymuned fyddar a Iaith Arwyddion Prydain (British Sign Language - BSL)

Iaith Arwyddion Prydain - SignVideo

Gwyliwch y fideo i wybod sut i ddefnyddio SignVideo i gysylltu â ni am drafodaeth gychwynnol.

Gweld dogfen trawsgrifiad SignVideo (Word, 25KB, bydd y ddogfen hon yn lawr lwytho i'ch dyfais).

 

Dod o hyd i ni

Ein Canolfannau

Dewch o hyd i Ganolfannau Gyrfa ledled Cymru wedi eu rhestru yn ôl awdurdod lleol, gan gynnwys oriau agor, cyfeiriadau a dolen i Google Maps.

Map lleoliadau

Dewch o hyd i ni ar ein map lleoliadau. Rydyn ni’n cynnig cyngor ac arweiniad gyrfaoedd wyneb yn wyneb mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Cymru, gan gynnwys canolfannau Gyrfa, swyddfeydd y Ganolfan Byd Gwaith a lleoliadau eraill yn y gymuned.