Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dim ond dechrau dy stori yw canlyniadau dy arholiadau...

Dechrau dy Stori

Gyda’n gilydd, gallwn newid dy stori

Mae Cymru’n Gweithio’n gallu dy helpu yn ystod y cyfnod hwn o newid mawr trwy ddarparu cyngor, arweiniad a mynediad di-dâl at hyfforddiant i’th helpu di i gael gwaith neu i ddatblygu dy yrfa.

Cysylltwch â ni, ac fe wnawn ni eich tywys drwy’r broses, neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.


Cyngor ynglŷn â gwaith

Help gydag ysgrifennu CV, llythyrau cais, technegau cyfweld, dod o hyd i swyddi a mwy.

Cyllid ar gyfer hyfforddiant

Dewch o hyd i gyfleoedd ariannu yng Nghymru. Lawrlwythwch ein canllaw ariannu a chael gwybod mwy am sut y gallwn eich cefnogi.

Cymorth gyda gofal plant

Dewch i wybod eich opsiynau gofal plant, gan gynnwys gofal plant am ddim, cymorth ariannol a thrafod gofal plant gyda'ch cyflogwr.

Cymorth ar ôl colli swydd

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd. Cewch gymorth gyda sut i symud ymlaen yn hyderus ar ôl colli swydd.

Cyrsiau sy’n addas i chi

Chwiliwch am gyrsiau a dysgu sy'n addas i chi. Dewch o hyd i'r ystod o opsiynau dysgu sydd ar gael.

Cymorth arbenigol

Dewch o hyd i gymorth arbenigol i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith os oes gennych anabledd neu'ch bod yn cael trafferth gydag afiechyd.

Dysgu sgiliau newydd

Chwiliwch am raglenni cymorth a all eich helpu i gael y sgiliau sydd eu hangen arnoch, gan gynnwys Twf Swyddi Cymru, Hyfforddeiaethau, Cyllid Mynediad a mwy.

Ar ôl gadael yr ysgol

Cael help i benderfynu beth i'w wneud ar ôl gadael yr ysgol. Darganfyddwch beth yw eich opsiynau, gan gynnwys prentisiaethau, hyfforddiant, cael swydd, addysg bellach a mwy.

Straeon go iawn

Sut mae pobl go iawn ledled Cymru wedi newid eu stori.


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith


Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni