Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gyda’n gilydd, gallwn newid dy stori

Mae Cymru’n Gweithio yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd diduedd yn rhad ac am ddim os ydych yn 16 oed neu’n hŷn.

Rydyn ni’n cynnig ystod eang o gefnogaeth gan gynnwys mynediad i hyfforddiant, uwchsgilio, cyllid, a help gydag ysgrifennu CV a thechnegau cyfweld. Mae rhaglen Cymru’n Gweithio yn cael ei chyflwyno gan Gyrfa Cymru.

Gallwch gael cymorth wyneb yn wyneb yn un o ganolfannau neu leoliadau allgymorth Gyrfa Cymru, dros y ffôn neu’n ddigidol – beth bynnag sydd orau i chi.

Gan weithio gyda'n gilydd, gallwn eich cefnogi i gael gwaith, hyfforddiant, neu ddatblygu eich gyrfa.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod sut y gallwn eich helpu chi ar eich taith gyrfa unigryw.


Cyllid ar gyfer hyfforddiant

Dewch o hyd i gyfleoedd ariannu yng Nghymru. Lawrlwythwch ein canllaw ariannu a chael gwybod mwy am sut y gallwn eich cefnogi.

Cymorth gyda gofal plant

Dewch i wybod eich opsiynau gofal plant, gan gynnwys gofal plant am ddim, cymorth ariannol a thrafod gofal plant gyda'ch cyflogwr.

Cymorth ar ôl colli swydd

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd. Cewch gymorth gyda sut i symud ymlaen yn hyderus ar ôl colli swydd.

Cymorth arbenigol

Dewch o hyd i gymorth arbenigol i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith os oes gennych anabledd neu'ch bod yn cael trafferth gydag afiechyd.

Dysgu sgiliau newydd

Chwiliwch am raglenni cymorth a all eich helpu i gael y sgiliau sydd eu hangen arnoch, gan gynnwys Twf Swyddi Cymru+, Prentisiaethau, a mwy.

Ar ôl gadael yr ysgol

Cael help i benderfynu beth i'w wneud ar ôl gadael yr ysgol. Darganfyddwch beth yw eich opsiynau, gan gynnwys prentisiaethau, hyfforddiant, cael swydd, addysg bellach a mwy.


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith


Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni