Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dysgu sgiliau newydd

Benyw yn dysgu sgiliau newydd mewn cwmni peirianneg

Fe allwn ni eich helpu os ydych yn teimlo nad yw’r sgiliau iawn gennych i gael y swydd o’ch dewis.

Fe fydd ein harbenigwyr yn gweithio gyda chi i ganfod pa sgiliau sydd eu hangen i wella eich siawns o gael swydd neu i wella eich CV, ac fe fyddan nhw’n rhoi gwybodaeth i chi am hyfforddiant a chyrsiau.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Hyfforddeiaethau

Rhaglen ddysgu sy'n rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i swydd, prentisiaeth neu ddysgu pellach.

Ynglŷn â Phrentisiaethau

Ennill cyflog tra'n gweithio a chael cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau sy'n benodol i swydd.

Cyllid ReAct

Cymorth ariannol ar gyfer ailhyfforddi os ydych chi wedi colli eich swydd, neu wedi dod yn ddi-waith yn ystod y 12 mis diwethaf neu os ydych chi o dan rybudd diswyddo.

Cymunedau dros Waith

Yn gweithio i gynyddu cyflogadwyedd i unigolion sydd heb fod mewn gwaith, addysg neu hyfforddiant ac sy’n wynebu rhwystrau cymhleth wrth geisio sicrhau gwaith. 

Cymunedau dros Waith a Mwy

Cefnogaeth cyflogaeth arbenigol i bobl sydd mewn, neu mewn perygl o dlodi, ac sydd heb fod yn gymwys i ymuno â rhaglenni rhanbarthol eraill. 

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith