Skip to main content

Dysgu sgiliau newydd

Benyw yn dysgu sgiliau newydd mewn cwmni peirianneg

Fe allwn ni eich helpu os ydych yn teimlo nad yw’r sgiliau iawn gennych i gael y swydd o’ch dewis.

Fe fydd ein harbenigwyr yn gweithio gyda chi i ganfod pa sgiliau sydd eu hangen i wella eich siawns o gael swydd neu i wella eich CV, ac fe fyddan nhw’n rhoi gwybodaeth i chi am hyfforddiant a chyrsiau.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Hyfforddeiaethau

Rhaglen ddysgu sy'n rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i swydd, prentisiaeth neu ddysgu pellach.

Twf Swyddi Cymru

Cyfle am swydd am chwe mis i'ch helpu i gael mwy o brofiad a sgiliau.

Prentisiaethau

Ennill cyflog tra'n gweithio a chael cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau sy'n benodol i swydd.

Cyllid mynediad - Cymoedd De Cymru

Os ydych chi'n byw yng nghymoedd De Cymru, mae'r arian Mynediad yn darparu grantiau hyfforddiant galwedigaethol i'ch helpu i ddiweddaru eich sgiliau a gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth.

Cyllid ar ôl colli swydd

Dewch i wybod am gefnogaeth unigryw ReAct sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd.

Cymunedau dros Waith

Yn gweithio i gynyddu cyflogadwyedd i unigolion sydd heb fod mewn gwaith, addysg neu hyfforddiant ac sy’n wynebu rhwystrau cymhleth wrth geisio sicrhau gwaith. 

Cymunedau dros Waith a Mwy

Cefnogaeth cyflogaeth arbenigol i bobl sydd mewn, neu mewn perygl o dlodi, ac sydd heb fod yn gymwys i ymuno â rhaglenni rhanbarthol eraill. 

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith