Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cymorth ar ôl colli swydd

Merched yn gwenu wrth ddarllen gwybodaeth am gymorth ar ôl colli swydd

Fe wnawn ni roi cyngor i chi ar ddod o hyd i swydd newydd, chwilio am gymorth ariannol neu wella eich sgiliau proffesiynol, a’ch galluogi chi i symud ymlaen yn hyderus ar ôl i chi golli eich swydd.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Ymdopi pan fyddwch yn colli swydd

Cael y cymorth a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen o golli swydd a newidiwch eich stori.

ReAct+

Mae ReAct+ yn cynnig atebion wedi’u teilwra a allai gynnwys cymorth ariannol, hyfforddiant sgiliau a Chymorth Datblygu Personol er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r pethau sy'n eich rhwystro rhag cael swydd.

Cymorth diswyddo i gyflogwyr

Darllenwch am y gefnogaeth am ddim sydd ar gael i’r rhai sydd dan fygythiad o golli swydd.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.

Dogfennau


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith