Skip to main content

Cymorth ar ôl colli swydd

Merched yn gwenu wrth ddarllen gwybodaeth am gymorth ar ôl colli swydd

Fe wnawn ni roi cyngor i chi ar ddod o hyd i swydd newydd, chwilio am gymorth ariannol neu wella eich sgiliau proffesiynol, a’ch galluogi chi i symud ymlaen yn hyderus ar ôl i chi golli eich swydd.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Ymdopi pan fyddwch yn colli swydd

Cael y cymorth a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen o golli swydd a newidiwch eich stori.

Cyllid ar ôl colli swydd

Dewch i wybod am gefnogaeth unigryw ReAct sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd.

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith


Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.