Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cymorth ar ôl colli swydd

Merched yn gwenu wrth ddarllen gwybodaeth am gymorth ar ôl colli swydd

Fe wnawn ni roi cyngor i chi ar ddod o hyd i swydd newydd, chwilio am gymorth ariannol neu wella eich sgiliau proffesiynol, a’ch galluogi chi i symud ymlaen yn hyderus ar ôl i chi golli eich swydd.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

ReAct+

Mae ReAct+ yn cynnig atebion wedi’u teilwra a allai gynnwys cymorth ariannol, hyfforddiant sgiliau a Chymorth Datblygu Personol er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r pethau sy'n eich rhwystro rhag cael swydd.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.

Dogfennau

Gwyliwch y fideo

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol  Trawsgrifiad Fideo (Sain ddisgrifio): Sut all ReAct+ helpu pobl sydd wedi colli eu swydd Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Gwyliwch fersiwn Iaith Arwyddion Prydain o Sut all ReAct+ helpu pobl sydd wedi colli eu swydd.


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith