Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwarant i Bobl Ifanc

Person ifanc yn dal ffôn symudol, gyda sblash o liw yn dod o'r ffôn

Ydych chi rhwng 16 a 24 oed? Ddim yn siŵr beth yw eich opsiynau neu beth yw eich camau nesaf? Peidiwch poeni, mae cyfleoedd o bob math ar gael ichi.

Mae Gwarant Llywodraeth Cymru i Bobl Ifanc yn cynnig cymorth i bawb rhwng 16 a 24  oed yng Nghymru i gael lle mewn addysg, hyfforddiant neu ar brentisiaeth, neu i ddod o hyd i swydd neu fynd yn hunangyflogedig.

Mae'r warant yn darparu cymorth gyda:

  • Dewis y cwrs iawn
  • Dod o hyd i brentisiaeth
  • Chwilio am swydd a chymorth drwy'r broses ymgeisio
  • Dechrau eich busnes eich hun

Ystyriwch eich opsiynau isod, felly, neu cysylltwch ag un o’n cynghorwyr hyfforddedig a dechrau adeiladu’r dyfodol rydych chi ei eisiau heddiw!

Opisynau

Addysg uwch - prifysgol

Mae dewis y cwrs iawn a’r brifysgol iawn yn bwysig a gallwn eich helpu gyda hyn. Gallwn hefyd gynnig cymorth ar bethau fel dod o hyd i gymorth ariannol a’r broses Glirio.

Prentisiaethau

P'un ai ydych chi'n dod o hyd i'ch ffordd ym myd gwaith, neu'n cymryd camau tuag at newid gyrfa, gallai prentisiaeth fod ar eich cyfer chi.

Cael swydd

Gwybodaeth am ble i chwilio am swyddi, cofrestru ar gyfer ein bwletin swyddi, cael help gyda CVs, ceisiadau a chyfweliadau.

Twf Swyddi Cymru+

Rhwng 16-19 oed? Gallwch gael hyfforddiant, profiad gwaith a chyfleoedd gwaith â thâl i'ch helpu i greu eich dyfodol eich hun ar eich telerau eich hun.

ReAct+

Mae ReAct+ yn cynnig atebion wedi'u teilwra sy’n cynnwys cymorth ariannol ar gyfer hyfforddiant sgiliau galwedigaethol a chostau sy'n gysylltiedig â hyfforddiant er mwyn helpu i fynd i’r afael â'r pethau sy’n eich rhwystro rhag cael swydd.

Cymunedau dros Waith a Mwy

Cefnogaeth cyflogaeth arbenigol i bobl sydd mewn, neu mewn perygl o dlodi, ac sydd heb fod yn gymwys i ymuno â rhaglenni rhanbarthol eraill. 

Siarad â chynghorydd gyrfa

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu a ni 


Cefnogaeth ychwanegol

Cymorth cyflogaeth

Dysgwch am gymorth i'ch helpu i gael gwaith os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd.

Fy Nyfodol

Mae Fy Nyfodol yn cynnwys gwybodaeth gyrfaoedd hawdd ei darllen. Dysgwch am eich opsiynau, archwiliwch syniadau gyrfa a dewch i wybod pwy all eich helpu.

Canfod cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith


Straeon go iawn