Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwarant i Bobl Ifanc

Person ifanc yn dysgu sut i atgyweirio cerbyd modur

Boed yn chwilio am le mewn addysg neu ar gwrs hyfforddi, am swydd neu am fod yn hunangyflogedig, gall y Gwarant i Bobl Ifanc roi'r cynnig o gymorth sydd ei angen ar bawb o dan 25 oed yng Nghymru i ddechrau neu newid eu stori.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i'w ddisgwyl yn y coleg neu chweched dosbarth - pa gymorth ariannol y gallech ei gael, at ba yrfaoedd mae gwahanol gyrsiau'n arwain, a rhagor.

Mynediad i Addysg Uwch

Mynd i'r brifysgol? Dewch i wybod am gymorth ariannol, y broses glirio a mwy...

Dod o hyd i Brentisiaeth

Ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael eich talu. Dewch i wybod mwy am brentisiaethau a chwilio am swyddi gwag.

Twf Swyddi Cymru

Cyfle am swydd am chwe mis i'ch helpu i gael mwy o brofiad a sgiliau.

Hyfforddeiaethau

Rhaglen ddysgu sy'n rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i swydd, prentisiaeth neu ddysgu pellach.

Cyngor ynglŷn â gwaith

Help gydag ysgrifennu CV, llythyrau cais, technegau cyfweld, dod o hyd i swyddi a mwy.

Cymorth ar ôl colli swydd

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd. Cewch gymorth gyda sut i symud ymlaen yn hyderus ar ôl colli swydd.

Dechrau eich busnes eich hun

Gweld manteision ac anfanteision cychwyn busnes a ble i ddod o hyd i gefnogaeth i sefydlu busnes.

Ailgrewch eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol

Gwnewch eich stori lwyddiant drwy ail-greu eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol. 

Paratoi ar gyfer swydd

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.

Cyngor ar gyfer cyfweliad

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Llythyrau Cais ac e-byst

Cewch wybod beth i'w ysgrifennu mewn llythyr cais neu e-bost.

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Bwletin Swydd

Rydych yn dal i allu dod o hyd i swyddi gwag yn ystod y cyfnod anodd hwn. Defnyddiwch ein bwletin swydd i gael mynediad at gannoedd o swyddi gwag byw ledled Cymru. 

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith


Archwilio