Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwarant i Bobl Ifanc

Ci yn cysgu ac yn breuddwydio am ei berchennog

Oeddet ti’n gwybod bod y ci’n breuddwydio amdanat ti pan fydd yn cysgu? Neu fod morfeirch yn priodi? Os gwnaeth hynny i ti wenu, yna mae gennym ni newyddion gwell fyth! Gall Gwarant i Bobl Ifanc Llywodraeth Cymru eich helpu i feithrin agwedd bositif.

Mae’r Warant i Bobl Ifanc yn helpu pawb dan 25 oed yng Nghymru i gael lle mewn addysg neu hyfforddiant, i gael cymorth i ennill lle mewn addysg neu hyfforddiant, i ddod o hyd i swydd neu i ddod yn hunangyflogedig.

P’un a ydych angen cyngor ynghylch dewis y cwrs coleg cywir, dod o hyd i brentisiaeth, ysgrifennu CV neu ddechrau eich busnes eich hun, gall y Warant gynnig yr help sydd ei angen arnoch i ddechrau arni neu i newid eich stori.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i'w ddisgwyl yn y coleg neu chweched dosbarth - pa gymorth ariannol y gallech ei gael, at ba yrfaoedd mae gwahanol gyrsiau'n arwain, a rhagor.

Mynediad i Addysg Uwch

Mynd i'r brifysgol? Dewch i wybod am gymorth ariannol, y broses glirio a mwy...

Dod o hyd i Brentisiaeth

Ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael eich talu. Dewch i wybod mwy am brentisiaethau a chwilio am swyddi gwag.

Hyfforddeiaethau

Rhaglen ddysgu sy'n rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i swydd, prentisiaeth neu ddysgu pellach.

Cyngor ynglŷn â gwaith

Help gydag ysgrifennu CV, llythyrau cais, technegau cyfweld, dod o hyd i swyddi a mwy.

Dechrau eich busnes eich hun

Gweld manteision ac anfanteision cychwyn busnes a ble i ddod o hyd i gefnogaeth i sefydlu busnes.

Paratoi ar gyfer swydd

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.

Cyngor ar gyfer cyfweliad

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Llythyrau Cais ac e-byst

Cewch wybod beth i'w ysgrifennu mewn llythyr cais neu e-bost.

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Bwletin Swydd

Rydych yn dal i allu dod o hyd i swyddi gwag yn ystod y cyfnod anodd hwn. Defnyddiwch ein bwletin swydd i gael mynediad at gannoedd o swyddi gwag byw ledled Cymru. 

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith

Angen cymorth?

Efallai ei bod wedi bod hyd yn oed yn anoddach archwilio'ch opsiynau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Gallwn eich helpu i ddechrau eich stori.


Archwilio