Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Prentisiaethau

Prentis pensaernïaeth yn gweithio wrth y cyfrifiadur gyda’i chyflogwr

P'un ai ydych chi'n dod o hyd i'ch ffordd ym myd gwaith, neu'n cymryd camau tuag at newid gyrfa, gallai prentisiaeth fod ar eich cyfer chi.

Mae prentisiaethau yn cyfuno hyfforddiant ymarferol mewn swydd ag astudio. Fel prentis byddwch yn ennill profiad gwaith, yn dysgu sgiliau newydd, ac yn cael cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol wrth ennill cyflog.

I wybod mwy am brentisiaethau:

Cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau neu cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod mwy.


Am brentisiaethau

Mae prentisiaethau yng Nghymru yn agored i ystod eang o bobl. Gallant roi cyfle teg a chyfartal i chi gychwyn eich gyrfa. Mae yna lawer o fathau o swyddi mewn gwahanol ddiwydiannau ar gael. Dysgwch mwy:

Chwilio am brentisiaethau

Chwilio a gwneud cais am brentisiaethau yng Nghymru.

Ynglŷn â Phrentisiaethau

Ennill cyflog tra'n gweithio a chael cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau sy'n benodol i swydd.

Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau

Darganfyddwch rai o gyflogwyr mawr Cymru yn cymryd prentisiaid ymlaen.


Straeon go iawn

Dewch i wybod sut y newidiodd y bobl hyn eu stori drwy brentisiaeth:

Stori Safyan

Dywed Safyan, sydd yn Brentis Creadigol, taw ei brentisiaeth yn ITV yw profiad gorau ei fywyd...

Stori Ellie

Mae prentisiaeth mewn gofal plant yn helpu Ellie i ddilyn gyrfa ei breuddwydion...

Stori Sally

Mae Sally, enillydd gwobr Prentis y flwyddyn 2018, wedi ennill HNC a gyrfa yn Tata Steel...


Cynnwys cysylltiedig

Ewch i Prentisiaethau: canllaw i ddysgwyr anabl ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Prentisiaethau. Dewis Doeth. Canllaw i Ddysgwyr. Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu a ni