Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ar ôl gadael yr ysgol

Gweithiwr a chyflogwr wrth beiriant gwaith coed

Gall gweithio allan beth i'w wneud pan fyddwch yn gadael yr ysgol fod yn frawychus. P'un a ydych chi'n chwilio am swydd neu brofiad gwaith, neu'n dymuno gwybod mwy am wahanol swyddi, rydym yma i'ch helpu.

Os ydych chi'n meddwl am hyfforddiant a bod gennych gwestiynau am gyllid gallwn eich cefnogi.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod mwy.

Twf Swyddi Cymru+

Wyt ti rhwng 16-19 oed? Galli di gael hyfforddiant, profiad gwaith a chyfleoedd gwaith am dâl i dy helpu i allu llywio dy ddyfodol.

Ynglŷn â Phrentisiaethau

Ennill cyflog tra'n gweithio a chael cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau sy'n benodol i swydd.

Cael profiad

Cewch wybod sut i gael profiad trwy wirfoddoli, profiad gwaith ac interniaethau.

Cael swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr, a mwy.

Dechrau eich busnes eich hun

Gweld manteision ac anfanteision cychwyn busnes a ble i ddod o hyd i gefnogaeth i sefydlu busnes.

Cynllunio eich gyrfa

Archwilio eich opsiynau gyrfa a chael syniadau gyrfa.


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.