Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyngor ynglŷn â gwaith

Gweithiwr canolfan arddio yn archebu stoc dros y ffon

Newid dy stori gyda chyfleoedd gwaith ac awgrymiadau ar gyfer llwyddo.

Fe wnawn ni roi cyngor ac awgrymiadau wrth i chi chwilio am eich swydd gyntaf, mynd yn ôl i fyd gwaith, neu newid cyfeiriad yn eich gyrfa.  Fe wnawn ni eich helpu yn y gwahanol gamau wrth i chi chwilio am waith, gan gynnwys gwella eich techneg mewn cyfweliad ac ysgrifennu CV effeithiol. 

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Paratoi ar gyfer swydd

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.


Dod o hyd i swyddi gwag

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Bwletin Swydd

Defnyddiwch ein bwletin swydd i gael mynediad at gannoedd o swyddi gwag byw ledled Cymru. 

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith


Cymorth wedi'i deilwra

Twf Swyddi Cymru+

Rhwng 16-19 oed? Gallwch gael hyfforddiant, profiad gwaith a chyfleoedd gwaith â thâl i'ch helpu i greu eich dyfodol eich hun ar eich telerau eich hun.

Opsiynau yn 18

Edrych ar eich opsiynau ar ôl i chi adael yr ysgol neu'r coleg.

Dychwelyd i'r gwaith

Cewch wybod am eich camau nesaf wrth ddychwelyd i'r gwaith, gan gynnwys cynllunio gyrfa, dewisiadau a pharatoi at swydd.

Cymorth ar ôl colli swydd

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd. Cewch gymorth gyda sut i symud ymlaen yn hyderus ar ôl colli swydd.

Ar ôl gadael yr ysgol

Cael help i benderfynu beth i'w wneud ar ôl gadael yr ysgol. Darganfyddwch beth yw eich opsiynau, gan gynnwys prentisiaethau, hyfforddiant, cael swydd, addysg bellach a mwy.

Adnabod eich cryfderau

Dewch i wybod am beth rydych chi'n dda, gan gynnwys eich sgiliau a rhinweddau eich personoliaeth, yr hyn sy'n eich cymell, a sut mae gwerthu'r rhain i gyflogwyr.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni