Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cymorth gyda gofal plant

Tad a mab gyd peldroed

Mae’n anodd ymdopi â gwaith a gofalu am blentyn. Ond, gyda’r arweiniad iawn, ddylai hyn ddim eich dal chi’n ôl.

Fe wnawn ni roi cyngor i chi ar ddewisiadau gofal plant, gan gynnwys gofal plant di-dâl, cymorth ariannol a thrafod gofal plant â’ch cyflogwr er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cydbwysedd iawn rhwng bywyd a gwaith.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Cymorth gyda gofal plant

Dewch i wybod eich opsiynau gofal plant, gan gynnwys gofal plant am ddim, cymorth ariannol a thrafod gofal plant gyda'ch cyflogwr.

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.