Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyrsiau sy’n addas i chi

Dyn yn astudio mewn caffi

Fe wnawn ni eich tywys drwy’r amrywiaeth o ddewisiadau dysgu hyblyg.

Fe wnawn ni eich helpu i ddod o hyd i’r cwrs sy’n berffaith i chi, boed chi’n chwilio am rywbeth addas i’ch dull dysgu chi, neu’n addas i’ch amserlen brysur, neu’n rhywbeth ar-lein.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Chwilio am gyrsiau a rhaglenni

Chwilio am gyrsiau

Defnyddiwch ein chwiliad cyrsiau i ddod o hyd i gwrs sy'n iawn i chi. Mae'n cynnwys cyrsiau rhan-amser, cyrsiau byrion a dysgu yn y gymuned.

Addysg Oedolion Cymru

Chwiliwch am ystod eang o gyrsiau dysgu oedolion trwy Addysg Oedolion Cymru.

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith

Help gyda dewis cyrsiau

Llwybrau dysgu

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i'w ddisgwyl yn y coleg neu chweched dosbarth - pa gymorth ariannol y gallech ei gael, at ba yrfaoedd mae gwahanol gyrsiau'n arwain, a rhagor.

Prifysgol ac addysg uwch

Dysgwch am fynd i'r brifysgol, gan gynnwys proses ac amserlen Ymgeisio UCAS. Mae hefyd yn cynnwys astudio dramor.

Twf Swyddi Cymru+

Wyt ti rhwng 16-18 oed? Galli di gael hyfforddiant, profiad gwaith a chyfleoedd gwaith am dâl i dy helpu i allu llywio dy ddyfodol.

Ynglŷn â Phrentisiaethau

Ennill cyflog tra'n gweithio a chael cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau sy'n benodol i swydd.

Ynglŷn ag addysg oedolion a chymunedol

Dysgwch sut i gymryd rhan a manteision mynd ar gwrs.

Dysgu o bell ac ar-lein

Cewch wybod am astudio gartref ac yn eich amser eich hun. Cewch wybod am fanteision ac anfanteision, a ble mae canfod cyrsiau.

Ariannu eich hyfforddiant

Cyllido eich astudiaethau

Cyllid ar gael yng Nghymru ar gyfer cyrsiau hyfforddi, colegau a phrifysgolion.

Ailgrewch eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol

Gwnewch eich stori lwyddiant drwy ail-greu eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol. 

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni