Skip to main content

Ailgrewch eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol

group of men and women outside a learning centre

Eisiau dilyn cwrs rhan-amser ac ail-greu eich gyrfa?

Ydych chi dros 19 oed, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn? Mae Cyfrif Dysgu Personol yn ffordd wych o astudio'n rhan-amser ar gyrsiau penodol sy'n cael eu treialu yng Ngogledd a De Cymru.Gallwn ni eich helpu i symud i'r cam nesaf yn nhaith llwyddiant eich stori.

Beth yw Cyfrif Dysgu Personol?

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn eich galluogi i astudio'n rhan-amser o amgylch eich cyfrifoldebau presennol. Bydd yn eich galluogi i gael y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i newid gyrfa a dechrau llwybr arall yn y sectorau Peirianneg, Adeiladu neu TGCh.

Byddwch yn gallu datblygu sgiliau newydd a chael cymwysterau newydd y mae cyflogwyr lleol eu hangen i'ch helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa bresennol neu ei newid yn llwyr. Mae pob un o'r cyrsiau a gynigir drwy Gyfrif Dysgu Personol yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y rhaglen beilot yn para am ddwy flynedd. Bydd y rhaglen yn cael ei hadolygu ar y diwedd gyda'r nod o gyflwyno mwy o gyrsiau ar draws amrywiaeth ehangach o sectorau.

Sut i gael Cyfrif Dysgu Personol

Mae'r broses ymgeisio yn syml, sef cyfweliad gyda Chynghorydd Gyrfa profiadol o Cymru'n Gweithio, a fydd yn rhoi cyfle i bob unigolyn drafod eu dyheadau a'u nodau o ran gyrfa a sicrhau mai'r cwrs yw'r llwybr cywir iddyn nhw.

Lle y gallaf ddefnyddio Cyfrif Dysgu Personol?

Caiff y fenter newydd ei threialu gan Goleg Gwent yn Ne Cymru a Grŵp Llandrillo Menai yng Ngogledd Cymru. Cynigir cysriau rhan-amser yn y meysydd canolynol: Peirianneg, Adeiladu a TGCh lle ceir nifer o swyddi da sy'n talu'n dda.

Byddwn yn ystyried meysydd eraill maes o law, felly cadwch lygad allan am hyn!

Mae'r cyrsiau sydd ar gael yn Ne Cymru i'w gweld yma gan Goleg Gwent.

Mae'r cyrsiau sydd ar gael yng Ngogledd Cymru i'w gweld yma gan Grŵp Llandrillo Menai.

 


Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith