Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyllid ar gyfer hyfforddiant

Gweithiwr hapus yn sgwrsio â chyflogwr

Newid dy stori - gyda hyfforddiant fforddiadwy

Peidiwch â gadael i bryderon ariannol eich dal chi’n ôl.

Mae arian ar gael, sy’n seiliedig ar eich amgylchiadau personol. O dan ein harweiniad ni, gallwch ganolbwyntio ar ddewis yr hyfforddiant gorau.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Cyllido eich astudiaethau

Cyllid ar gael yng Nghymru ar gyfer cyrsiau hyfforddi, colegau a phrifysgolion.

Cyllid ReAct

Cymorth ariannol ar gyfer ailhyfforddi os ydych chi wedi colli eich swydd, neu wedi dod yn ddi-waith yn ystod y 12 mis diwethaf neu os ydych chi o dan rybudd diswyddo.

Ailgrewch eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol

Gwnewch eich stori lwyddiant drwy ail-greu eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol. 

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru i ddarganfod mwy am gyllid myfyrwyr ar gyfer coleg a phrifysgol.

Ynglŷn â Phrentisiaethau

Ennill cyflog tra'n gweithio a chael cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau sy'n benodol i swydd.

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith


Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.