Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cymorth arbenigol

Dyn anabl yn gweithio mewn siop DIY, yn cynghori cwsmer am gynnyrch

Newid dy stori - gyda chyngor gyrfaoedd a chymorth arbenigol

Fe allwn ni helpu os ydych yn chwilio am waith, ond yn cael anawsterau iechyd neu’n anabl.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Cymorth Cyflogaeth

Dewch i wybod  am y gefnogaeth i'ch helpu nôl mewn i waith os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd.

Prentisiaethau ar gyfer pobl anabl

Ar brentisiaeth, rydym yn cynnig help sy'n benodol i chi wrth ichi ddysgu a gweithio. Os ydych chi'n chwilio am waith neu'n gobeithio newid gyrfa, prentisiaeth o bosib yw'r peth i chi. 

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith


Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.