Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Daren

Darren y cyn-brentis yn ei weithle Transcontinental

Mae Daren Chesworth o Garden Village, Wrecsam yn dweud mai i’w brentisiaeth y mae’r diolch am ei yrfa lwyddiannus. Ar ôl dechrau ar lawr y ffatri, mae bellach yn rheoli cwmni byd-eang gwerth £30 miliwn.

Dangos menter a chreu gyrfa

Pan adawodd Daren, sy’n 31 bellach, yr ysgol dechreuodd weithio ar lawr y ffatri, yn gwneud gwaith cynnal a chadw cyffredinol. Ar ôl penderfynu ei fod am greu gyrfa iddo’i hun ym maes peirianneg, aeth Daren at ei gyflogwr a holi am y posibilrwydd o fwrw prentisiaeth.

Ar ôl gorffen ei brentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Electronig, mae Daren wedi’i ddyrchafu i swydd rheolwr cynnal a chadw yn TC Transcontinental, lle mae’n gyfrifol am gynnal y brif adran a hyfforddi prentisiaid newydd. Mae Daren hefyd wrthi’n gwneud ei MPhil/PhD mewn Strategaeth Cynnal a Chadw erbyn hyn, gan rheoli'r gwaith o gynnal a chadw asedau o hyd at £30 miliwn.

Mae Daren wedi dringo’r ysgol academaidd gyda’i brentisiaeth  

Meddai Daren: “Wrth ennill profiad ymarferol mewn peirianneg fecanyddol a thrydanol, dwi wedi gallu dringo’r ysgol academaidd. Dwi wedi cwblhau fy ngradd mewn Peirianneg Electronig erbyn hyn a dwi hanner ffordd drwy fy PhD mewn Strategaeth Cynnal a Chadw.”

Meddai Dr Keith Vidamour, Rheolwr Peirianneg TC Transcontinental: “Dechreuodd Daren gyda ni ddeng mlynedd yn ôl ac ers hynny mae wedi gosod safon uchel tu hwnt i eraill ei dilyn. 

“I ni, mae cael prentisiaid yn golygu ein bod ni’n cael addysgu ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf, gan eu hyfforddi ar gyfer y rolau penodol sydd eu hangen arnom. Ers rhoi cyfle i Daren fel prentis, rydym ni wedi gweld y manteision a ddaw yn sgil prentisiaethau ac erbyn hyn rydym yn ystyried prentisiaid yn allweddol yn ein strategaeth recriwtio wrth symud ymlaen.”


Archwilio

Cael swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr, a mwy.

Prifysgol ac addysg uwch

Dysgwch am fynd i'r brifysgol, gan gynnwys proses ac amserlen Ymgeisio UCAS. Mae hefyd yn cynnwys astudio dramor.


Darllen fwy o straeon bywyd go iawn

Stori Sally

Mae Sally, enillydd gwobr Prentis y flwyddyn 2018, wedi ennill HNC a gyrfa yn Tata Steel...

Stori Safyan

Dywed Safyan, sydd yn Brentis Creadigol, taw ei brentisiaeth yn ITV yw profiad gorau ei fywyd...

Stori Laura

Gadawodd Laura Green yr ysgol ar ôl ei TGAU a dechreuodd ei phrentisiaeth ddwy flynedd wedi hynny...