Skip to main content

Stori Laura

Laura’r peiriannydd wrth ei gwaith yn Airbus

Gyrfa Laura Green yn mynd o nerth i nerth diolch i brentisiaeth.  

Ar ôl cwblhau ei phrentisiaeth Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrenegol, mae’n beiriannydd cymwys erbyn hyn, yn gosod elfennau trydanol yn yr awyrennau A330.

Roeddwn i’n hoffi’r syniad o ddysgu yn y gwaith 

Meddai Laura, 22 oed: “Doeddwn i ddim yn ymwybodol o brentisiaethau, ac roeddwn i’n gwybod nad oedd Safon Uwch yn addas i mi, ond roeddwn i’n gwybod yn iawn fy mod i am gael gyrfa go iawn. Ar ôl darllen tipyn a mynd i ambell ddiwrnod agored, penderfynais mai prentisiaeth fyddai’r ffordd orau ymlaen i mi. Roeddwn i’n hoffi’r syniad o ddysgu yn y swydd ac ennill tipyn o arian wrth wneud hynny.”

“Roedd fy mhrentisiaeth ym maes systemau, sef hydroleg, nwy a rhaglennu yn adenydd yr awyren, ond roeddwn i hefyd wedi bod ar leoliadau ym maes strwythur, sy’n canolbwyntio mwy ar baneli’r adenydd a sut maen nhw’n cael eu hadeiladu. Er fy mod i’n osodwr systemau cymwys bellach, mae fy mhrofiad o’r prosesau gwahanol hyn yn golygu fy mod yn osodwr gyda sgiliau lluosog.

Fy mhrentisiaeth oedd y penderfyniad gorau i mi ei wneud erioed

“Mae’n waith sy’n symud yn gyflym, ac mae pob diwrnod yn wahanol – dwi wedi dysgu llawer. Ar ôl cymhwyso, dwi’n ystyried symud ymlaen i lefel 4 neu brentisiaeth gradd o bosib. Agorodd fy mhrentisiaeth ddrysau i mi a dyna’r peth gorau i mi ei wneud erioed. Byddwn i’n annog eraill i ystyried cyfleoedd prentisiaeth hefyd.”

Meddai Darren Collins, Rheolwr Gyrfaoedd Cynnar Airbus: “Fel busnes, rydym ni’n falch dros ben o’n rhaglen brentisiaethau. Yn ogystal â bod yn ffordd gost-effeithiol ac ymarferol o ddod o hyd i ddoniau newydd gyda gallu naturiol mewn pynciau STEM, mae’n ein galluogi hefyd i hyfforddi prentisiaid yn y sgiliau swydd benodol sydd eu hangen yn ein busnes.”


Archwilio

Prentisiaethau

Ennill cyflog tra'n gweithio a chael cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau sy'n benodol i swydd.

Cael swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr, a mwy.

Prifysgol ac addysg uwch

Dysgwch am fynd i'r brifysgol, gan gynnwys proses ac amserlen Ymgeisio UCAS. Mae hefyd yn cynnwys astudio dramor.


Darllen fwy o straeon bywyd go iawn

Stori Sally

Mae Sally, enillydd gwobr Prentis y flwyddyn 2018, wedi ennill HNC a gyrfa yn Tata Steel...

Stori Safyan

Dywed Safyan, sydd yn Brentis Creadigol, taw ei brentisiaeth yn ITV yw profiad gorau ei fywyd...

Stori Daren

Mae Daren, y rheolwr, wedi bod yn llwyddiannus iawn drwy gwblhau prentisiaeth...