Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cefnogaeth hyfforddiant: Stori Paige

Paige yn ei gwaith yn Planet Gymnastics

Paige Sullivan-Weedon, Planet Gymnastics

Gadawodd Paige yr ysgol hanner ffordd trwy ei lefelau A. Roedd hi'n gwybod ei bod am weithio ym maes gofal plant, ond doedd ganddi hi ddim profiad i gynnig am brentisiaeth nac i gael hyfforddiant. Ond cafodd help i gael lleoliad profiad gwaith. Arweiniodd hynny at brentisiaeth, felly mae hi nawr yn datblygu ei sgiliau ar gyfer ei gyrfa ac yn ennill arian yr un pryd.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni


Archwilio

Cael profiad

Cewch wybod sut i gael profiad trwy wirfoddoli, profiad gwaith ac interniaethau.


Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith