Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cefnogaeth hyfforddiant: Stori Paige

Paige yn ei gwaith yn Planet Gymnastics

Paige Sullivan-Weedon, Planet Gymnastics

Gadawodd Paige yr ysgol hanner ffordd trwy ei lefelau A. Roedd hi'n gwybod ei bod am weithio ym maes gofal plant, ond doedd ganddi hi ddim profiad i gynnig am brentisiaeth nac i gael hyfforddiant. Ond cafodd help i gael lleoliad profiad gwaith. Arweiniodd hynny at brentisiaeth, felly mae hi nawr yn datblygu ei sgiliau ar gyfer ei gyrfa ac yn ennill arian yr un pryd.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni


Archwilio

Cael profiad

Cewch wybod sut i gael profiad trwy wirfoddoli, profiad gwaith ac interniaethau.

Ynglŷn â Phrentisiaethau

Ennill cyflog tra'n gweithio a chael cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau sy'n benodol i swydd.

Cyngor ynglŷn â gwaith

Help gydag ysgrifennu CV, llythyrau cais, technegau cyfweld, dod o hyd i swyddi a mwy.


Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn

Cyngor ynglŷn â gwaith: Stori Eve

Mae cael cyngor gyrfaoedd wedi helpu Eve i symud ymlaen i waith....

Cymorth ar ôl colli swydd: Stori David

Agorwyd drysau newydd i David pan dderbyniodd gymorth ar ôl colli swydd... 

Dysgu sgiliau newydd: Stori Sara

Arweiniodd yr hyfforddiant cywir at waith llawn amser i Sara…

Gadael yr ysgol: Stori Rhys

Arweiniodd cyngor i gael swydd at waith parhaol i Rhys…

Help gyda gofal plant: Stori Chanelle

Arweiniodd cymorth am ofal plant a grant cychwyn busnes at hunangyflogaeth i Chanelle…


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith