Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dysgu sgiliau newydd: Stori Sara

Sara yn gweithio yn KWT Accounting

Sara Roy, KWT Accounting

Gadawodd Sara ei swydd i ofalu am ei mam yn llawn amser, ond pan ddaeth hi'n amser i fynd yn ôl i weithio, gwelodd nad oedd ganddi'r sgiliau digidol sylfaenol oedd eu hangen arni i gael swydd. Cafodd help i fynd ar gwrs TG sylfaenol a chael lleoliad profiad gwaith fel derbynnydd yn KWT Accounting lle mae hi erbyn hyn wedi cael swydd barhaol.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.


Archwilio

Chwilio am gyrsiau

Defnyddiwch ein chwiliad cyrsiau i ddod o hyd i gwrs sy'n iawn i chi. Mae'n cynnwys cyrsiau rhan-amser, cyrsiau byrion a dysgu yn y gymuned.

Dysgu o bell ac ar-lein

Cewch wybod am astudio gartref ac yn eich amser eich hun. Cewch wybod am fanteision ac anfanteision, a ble mae canfod cyrsiau.


Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith