Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Help gyda gofal plant: Stori Chanelle

Chanelle yn ei gwaith yn peintio'r nenfwd

Chanelle Taylor, The Lady Paint and Decor Company

Cafodd Chanelle help i sefydlu ei busnes peintio ac addurno ei hun, The Lady Paint and Decor Company. Fel rhiant sengl, cafodd help gyda gofal plant a'r gefnogaeth oedd ei hangen arni i fynd ar gwrs coleg, cafodd grant cychwyn busnes a chyngor ar sut i gael benthyciad i brynu fan i'r busnes.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni


Archwilio

Cymorth gyda gofal plant

Dewch i wybod eich opsiynau gofal plant, gan gynnwys gofal plant am ddim, cymorth ariannol a thrafod gofal plant gyda'ch cyflogwr.

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith


Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn