Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Help gyda gofal plant: Stori Chanelle

Chanelle yn ei gwaith yn peintio'r nenfwd

Chanelle Taylor, The Lady Paint and Decor Company

Cafodd Chanelle help i sefydlu ei busnes peintio ac addurno ei hun, The Lady Paint and Decor Company. Fel rhiant sengl, cafodd help gyda gofal plant a'r gefnogaeth oedd ei hangen arni i fynd ar gwrs coleg, cafodd grant cychwyn busnes a chyngor ar sut i gael benthyciad i brynu fan i'r busnes.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni


Archwilio

Dechrau eich busnes eich hun

Gweld manteision ac anfanteision cychwyn busnes a ble i ddod o hyd i gefnogaeth i sefydlu busnes.

Cymorth gyda gofal plant

Dewch i wybod eich opsiynau gofal plant, gan gynnwys gofal plant am ddim, cymorth ariannol a thrafod gofal plant gyda'ch cyflogwr.

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith


Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn

Cyngor ynglŷn â gwaith: Stori Eve

Mae cael cyngor gyrfaoedd wedi helpu Eve i symud ymlaen i waith....

Cefnogaeth hyfforddiant: Stori Paige

Mae cael profiad gwaith wedi arwain at brentisiaeth i Paige…

Gadael yr ysgol: Stori Rhys

Arweiniodd cyngor i gael swydd at waith parhaol i Rhys…

Cymorth ar ôl colli swydd: Stori David

Agorwyd drysau newydd i David pan dderbyniodd gymorth ar ôl colli swydd... 

Dysgu sgiliau newydd: Stori Sara

Arweiniodd yr hyfforddiant cywir at waith llawn amser i Sara…