Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cymorth ar ôl colli swydd: Stori David

David yn delio hefo cwsmer yn Jewsons

David Hopkins, Jewson

Ac yntau'n dad sengl, roedd David yn ei chael hi'n anodd cael swydd oedd yn cyd-fynd ag oriau’r ysgol. Gyda help, cafodd leoliad profiad gwaith yn Jewson, a oedd yn golygu symud stoc yn y warws.  Gadawodd ei gyflogwr newydd iddo adael yn gynnar i gasglu ei fab o'r ysgol. 

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni


Archwilio

Cymorth ar ôl colli swydd

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd. Cewch gymorth gyda sut i symud ymlaen yn hyderus ar ôl colli swydd.

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.

Cyngor ar gyfer cyfweliad

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.


Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn

Cyngor ynglŷn â gwaith: Stori Eve

Mae cael cyngor gyrfaoedd wedi helpu Eve i symud ymlaen i waith....

Cefnogaeth hyfforddiant: Stori Paige

Mae cael profiad gwaith wedi arwain at brentisiaeth i Paige…

Help gyda gofal plant: Stori Chanelle

Arweiniodd cymorth am ofal plant a grant cychwyn busnes at hunangyflogaeth i Chanelle…

Dysgu sgiliau newydd: Stori Sara

Arweiniodd yr hyfforddiant cywir at waith llawn amser i Sara…

Gadael yr ysgol: Stori Rhys

Arweiniodd cyngor i gael swydd at waith parhaol i Rhys…


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith