Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyngor ynglŷn â gwaith: Stori Eve

Eve mewn gwisg gwaith mewn cartref gofal

Eve Swinscoe, St David’s Care Home

Gadawodd Eve yr ysgol heb unrhyw gymwysterau. Llwyddodd i gael gwaith tymhorol, ond dim byd parhaol. Breuddwyd Eve oedd gweithio fel gofalwr, ond roedd angen profiad arni a doedd hi ddim yn gwybod sut i'w gael. Cafodd gyngor ar ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad a sut i gael y sgiliau sylfaenol i chwilio am swydd gofalu. Cafodd help hefyd i gael lleoliad gyda'r St David's Care Home ac mae hi bellach wedi cael swydd barhaol yno fel gofalwr.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni


Archwilio

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.

Cyngor ar gyfer cyfweliad

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Cael profiad

Cewch wybod sut i gael profiad trwy wirfoddoli, profiad gwaith ac interniaethau.


Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn

Cefnogaeth hyfforddiant: Stori Paige

Mae cael profiad gwaith wedi arwain at brentisiaeth i Paige…

Cymorth ar ôl colli swydd: Stori David

Agorwyd drysau newydd i David pan dderbyniodd gymorth ar ôl colli swydd... 

Help gyda gofal plant: Stori Chanelle

Arweiniodd cymorth am ofal plant a grant cychwyn busnes at hunangyflogaeth i Chanelle…

Dysgu sgiliau newydd: Stori Sara

Arweiniodd yr hyfforddiant cywir at waith llawn amser i Sara…

Gadael yr ysgol: Stori Rhys

Arweiniodd cyngor i gael swydd at waith parhaol i Rhys…


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith