Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyngor ynglŷn â gwaith: Stori Eve

Eve mewn gwisg gwaith mewn cartref gofal

Eve Swinscoe, St David’s Care Home

Gadawodd Eve yr ysgol heb unrhyw gymwysterau. Llwyddodd i gael gwaith tymhorol, ond dim byd parhaol. Breuddwyd Eve oedd gweithio fel gofalwr, ond roedd angen profiad arni a doedd hi ddim yn gwybod sut i'w gael. Cafodd gyngor ar ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad a sut i gael y sgiliau sylfaenol i chwilio am swydd gofalu. Cafodd help hefyd i gael lleoliad gyda'r St David's Care Home ac mae hi bellach wedi cael swydd barhaol yno fel gofalwr.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni


Archwilio

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.

Cael profiad

Cewch wybod sut i gael profiad trwy wirfoddoli, profiad gwaith ac interniaethau.


Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith