Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gadael yr ysgol: Stori Rhys

Rhys yn gweithio yn y Co-op

Rhys Lewis, Co-op

Gadawodd Rhys yr ysgol yn 18 oed a doedd ganddo ddim syniad ble i ddechrau chwilio am swydd. Doedd e ddim yn gwybod beth oedd e am wneud, doedd e ddim yn gwybod sut i ysgrifennu CV na llythyr cyflwyniadol a doedd ganddo ddim hyder i fynd i gyfweliad. Cafodd gyngor ac arweiniad ar sut i gael ei swydd gynta. Cafodd help gan ei gynghorydd i benderfynu pa swyddi i drïo amdanyn nhw, help gyda'i CV ac i baratoi ar gyfer cyfweliad am brofiad gwaith gyda'r Co-op. Cafodd gynnig swydd barhaol.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.


Archwilio

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.

Llythyrau Cais ac e-byst

Cewch wybod beth i'w ysgrifennu mewn llythyr cais neu e-bost.

Cyngor ar gyfer cyfweliad

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.


Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn

Cyngor ynglŷn â gwaith: Stori Eve

Mae cael cyngor gyrfaoedd wedi helpu Eve i symud ymlaen i waith....

Cefnogaeth hyfforddiant: Stori Paige

Mae cael profiad gwaith wedi arwain at brentisiaeth i Paige…

Help gyda gofal plant: Stori Chanelle

Arweiniodd cymorth am ofal plant a grant cychwyn busnes at hunangyflogaeth i Chanelle…

Cymorth ar ôl colli swydd: Stori David

Agorwyd drysau newydd i David pan dderbyniodd gymorth ar ôl colli swydd... 

Dysgu sgiliau newydd: Stori Sara

Arweiniodd yr hyfforddiant cywir at waith llawn amser i Sara…