Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gadael yr ysgol: Stori Rhys

Rhys yn gweithio yn y Co-op

Rhys Lewis, Co-op

Gadawodd Rhys yr ysgol yn 18 oed a doedd ganddo ddim syniad ble i ddechrau chwilio am swydd. Doedd e ddim yn gwybod beth oedd e am wneud, doedd e ddim yn gwybod sut i ysgrifennu CV na llythyr cyflwyniadol a doedd ganddo ddim hyder i fynd i gyfweliad. Cafodd gyngor ac arweiniad ar sut i gael ei swydd gynta. Cafodd help gan ei gynghorydd i benderfynu pa swyddi i drïo amdanyn nhw, help gyda'i CV ac i baratoi ar gyfer cyfweliad am brofiad gwaith gyda'r Co-op. Cafodd gynnig swydd barhaol.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.


Archwilio

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.


Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn