Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Imogen

Imogen yn sefyll yn yr ardd

Imogen: Astudio yn y chweched dosbarth a chynllunio ar gyfer y brifysgol

Mae Imogen, sy’n 17 oed, yn astudio pynciau Safon Uwch yn y chweched dosbarth mewn cemeg, ffiseg, mathemateg a Bagloriaeth Cymru. Mae’n bwriadu mynd i’r brifysgol ar ôl iddi gwblhau ei harholiadau Safon Uwch yn 2022.

Meddai: “Rwy’n awyddus i fynd i’r brifysgol i astudio meddygaeth gan fy mod yn ystyried dod yn feddyg. Mae’n gwrs cystadleuol felly rwyf wedi bod yn ceisio dod o hyd i brofiad gwaith, ond mae bron wedi bod yn amhosib oherwydd Covid, felly rwyf wedi mynychu rhai darlithoedd ar-lein gan King’s College Llundain sydd wedi bod yn ddefnyddiol.

“Rwy’n mwynhau fy nghwrs ac yn hoff iawn o fy mhynciau, ond mae’r chweched dosbarth wedi bod yn dipyn o her hyd yma gan fod y mwyafrif o’r dysgu wedi bod ar-lein sy’n wahanol i’r hyn rwy’n gyfarwydd ag ef.

“Gan edrych ar yr ochr gadarnhaol, rwyf wedi dysgu bod yn fwy disgybledig a datrys problemau ar fy mhen fy hun, yn ogystal â rhoi hwb i’m cymhelliant a chanolbwyntio ar fy astudiaethau. Bydd y sgiliau hyn yn sicr yn fy helpu yn y dyfodol ar gyfer fy ngradd y flwyddyn nesaf.”


Archwilio

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i'w ddisgwyl yn y coleg neu chweched dosbarth - pa gymorth ariannol y gallech ei gael, at ba yrfaoedd mae gwahanol gyrsiau'n arwain, a rhagor.

Prifysgol ac addysg uwch

Dysgwch am fynd i'r brifysgol, gan gynnwys proses ac amserlen Ymgeisio UCAS. Mae hefyd yn cynnwys astudio dramor.

Angen cymorth?

Efallai ei bod wedi bod hyd yn oed yn anoddach archwilio'ch opsiynau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Gallwn eich helpu i ddechrau eich stori.


Darllen fwy o straeon bywyd go iawn

Stori Poppy

Arhosodd Poppy, sy’n 17 oed, ymlaen yn y chweched dosbarth i barhau a’i hastudiaethau ac mae’n gobeithio astudio dramor yn yr Unol Daleithiau y flwyddyn nesaf i ddechrau ar yrfa ryngwladol.

Stori Scott

Scott Gilmour: Ar y trywydd iawn i gael gradd yn y gyfraith...

Straeon go iawn

Sut mae pobl go iawn ledled Cymru wedi newid eu stori.