Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Begw

Begw yn eistedd yn yr ardd

Mae Begw Rowlands hyn dweud bod y pandemig coronafeirws wedi rhoi mwy o amser iddi feddwl am ei dyfodol.

Mae’n casglu ei chanlyniadau Safon Uwch yn ystod yr haf eleni ac roedd yn bwriadu mynd i ysgol ddrama. Nawr mae’n bwriadu cymryd blwyddyn i ffwrdd i wirfoddoli mewn theatr leol a phenderfynu beth mae am ei wneud yn yr hirdymor.

Cymryd blwyddyn i ffwrdd

Meddai Begw: “Gwnes gais i dair ysgol ddrama eleni, ond oherwydd y cyfnod clo dim ond un clyweliad wyneb yn wyneb gefais yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Digwyddodd fy ngalwad yn ôl i gyd yn rhithwir felly ni chefais brofiad o glyweliad fel yr oeddwn i wedi’i obeithio.

"Ni chefais fy nerbyn eleni ond i mi does dim i’w golli; byddai dechrau yn y coleg wedi bod yn brofiad gwych, ond bydd cael blwyddyn allan yn rhoi mwy o amser i mi gael profiadau bywyd newydd a phwyso a mesur beth i’w wneud nesaf.

"Dydw i ddim yn poeni’n ormodol am y diwrnod canlyniadau, ond rydw i’n amlwg am wneud yn dda. Mae perfformiad yn bwysicach na phrofiad yn y diwydiant rydw i am weithio ynddo.” 

Manteision gwirfoddoli

““Eleni, fe ddois i'n llysgennad cwmni Theatr na nÓg o Gastell-nedd - cwmni â statws elusennol sy'n creu perfformiadau addysgol i ysgolion. Dwi ddim wedi cael fawr o gyfle i wneud llawer gyda nhw eto achos y cyfnod clo, ond dwi'n bwriadu treulio'r flwyddyn nesaf yn gwirfoddoli iddyn nhw a chael profiad go iawn yn y diwydiant.

"Gweithio y tu ôl i'r llenni fydda i'n bennaf, rhywbeth dwi ddim wedi’i wneud o'r blaen. Bydd yn rhoi gogwydd newydd i mi o'r theatr, gyda chyfle i ddysgu am agweddau newydd ar gynyrchiadau, fel sain, goleuo a chynllunio'r set.

"Yn bwysicaf oll, bydd gwirfoddoli gyda Theatr na nÓg yn rhoi cyfle i mi feithrin cysylltiadau â phobl eraill sy'n gweithio yn y diwydiant a phrofiad bywyd o'r byd go iawn - pethau y gallaf fanteisio arnyn nhw ar gyfer clyweliadau neu geisiadau ysgolion drama yn y dyfodol.”


Archwilio

Gwirfoddoli

Magu hyder a meithrin eich sgiliau.

Angen cymorth?

Gall ein cynghorwyr roi cyngor diduedd, am ddim i helpu ddechrau eich stori.


Darllen fwy o straeon bywyd go iawn

Stori Nia

Dywed Nia-Faith Williams mai gwaith caled a lleoliad gwaith oedd i ddiolch am ei helpu i feithrin gyrfa gwerth chweil.

Stori Ceri

Roedd Ceri Vaughan yn bwriadu cymryd blwyddyn allan o’i astudiaethau cyn dechrau ei radd...

Straeon go iawn

Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn ar ganlyniadau arholiadau, prentisiaethau, hyfforddiant a dysgu, a chefnogaeth ar gyfer mynd i mewn i waith.