Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Poppy

Poppy yn sefyll ar y traeth

Arhosodd Poppy, sy’n 17 oed, ymlaen yn y chweched dosbarth i barhau a’i hastudiaethau ac mae’n gobeithio astudio dramor yn yr Unol Daleithiau y flwyddyn nesaf i ddechrau ar yrfa ryngwladol.

Ar ôl cael ei chanlyniadau TGAU y llynedd, dewisodd Poppy astudio am gymwysterau Safon Uwch mewn Mathemateg, Ffiseg, Hanes, Astudiaethau Crefyddol a Bagloriaeth Cymru yn y chweched dosbarth.

Mae Poppy wedi rhoi ei bryd ar astudio ym Mhrifysgol Iâl yn yr Unol Daleithiau'r flwyddyn nesaf ar gyfer gradd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwyddor Hinsawdd.

Yn ystod ei chyfnod yn y chweched dosbarth mae Poppy wedi bod yn rhan o’r rhaglen Seren, menter gan Lywodraeth Cymru i helpu myfyrwyr disgleiriaf Cymru i gyflawni eu potensial academaidd.

Meddai: “Mae hon wedi bod yn flwyddyn heriol yn sicr, gan fy mod wedi gorfod gwneud y rhan fwyaf o’m hastudiaethau’n rhithwir. Fe gollais i rywfaint o hyder ar y dechrau gan nad oeddwn i’n gyfarwydd â dysgu ar-lein ac roedd hi’n anoddach gofyn cwestiynau.

“Yn sicr, daeth pethau’n haws wrth i’r flwyddyn ysgol fynd yn ei blaen a chan fy mod wedi cael mwy o amser ar fy mhen fy hun mae wedi rhoi cyfle i mi fyfyrio ar fy ngwerthoedd.

“Ar hyn o bryd rwy’n mynychu Sesiwn Haf Iâl sy’n cael ei darparu ar-lein. Mae’n dechrau am 4pm ac yn para tan 2am felly mae’n flinedig ond yn werth chweil gan fy mod i wirioneddol wedi ei fwynhau. Rwyf wedi gorfod gwneud yn siŵr fy mod yn cael rhywfaint o gwsg yn ystod y dydd i ddal i fyny!

“Rwyf wastad wedi bod eisiau mynd i’r brifysgol ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at fynd y flwyddyn nesaf. Yn wreiddiol roeddwn i eisiau astudio’r gyfraith ond tydi o ddim at fy nant i mewn gwirionedd. Ar ôl i mi ddechrau ymchwilio, sylweddolais fod yna gymaint mwy na’r gyfraith neu feddygaeth, mae yna ddigonedd o ddewis o gyrsiau ar gael.

“Rwyf wirioneddol eisiau gallu helpu pobl a gwneud gwaith cymorth rhyngwladol ar ôl i mi raddio. Hoffwn weithio gyda menywod sy’n agored i niwed a helpu cymunedau. Bydd gradd yn rhoi’r dechrau gorau i mi allu gwneud hynny."


Archwilio

Prifysgol ac addysg uwch

Dysgwch am fynd i'r brifysgol, gan gynnwys proses ac amserlen Ymgeisio UCAS. Mae hefyd yn cynnwys astudio dramor.

Cyllid ar gyfer Addysg Uwch

Dowch o hyd i’r cymorth ariannol newydd sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr Prifysgol.

Angen cymorth?

Mynnwch gefnogaeth i archwilio'ch opsiynau.


Darllen fwy o straeon bywyd go iawn

Stori Ceri

Mae Ceri Vaughan Jones yn mynd i’r brifysgol ar ôl cymryd blwyddyn allan i weithio.

Stori Alex

Cafodd y pandemig effaith fawr ar fy uchelgeisiau ar gyfer y dyfodol...

Straeon go iawn

Sut mae pobl go iawn ledled Cymru wedi newid eu stori.