Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Ceri

Ceri yn pwyso yn erbyn wal

Roedd Ceri Vaughan yn bwriadu cymryd blwyddyn allan o’i astudiaethau cyn dechrau ei radd. 

Er nad yw’r pandemig wedi newid ei gynlluniau, mae wedi golygu na fydd Ceri yn gallu teithio tan y flwyddyn newydd.

Mynd i’r Brifysgol

Er na wnaeth sefyll ei arholiadau terfynol, mae Ceri’n gobeithio cael y graddau Safon Uwch sydd eu hangen arno mewn mathemateg, Sbaeneg, bioleg a Bagloriaeth Cymru i gael ei dderbyn ar ei gwrs gradd mewn Rheolaeth Fusnes a Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerwysg.

Meddai: “Roeddwn i eisoes wedi penderfynu cymryd blwyddyn i ffwrdd cyn unrhyw sôn am y pandemig. Roeddwn i’n bwriadu treulio blwyddyn yn gweithio mewn pentref golff yn Sbaen i gynefino’n iawn â’r iaith cyn i mi ddechrau ar fy ngradd. Mae’r cynlluniau hyn i gyd wedi’u rhoi i’r neilltu am nawr ond dwi’n hapus iawn o gael blwyddyn mas. Gobeithio y bydd pethau wedi dod yn ôl i drefn erbyn i mi ddechrau yn y brifysgol fis Medi flwyddyn nesaf. Fy nghynllun bellach yw mynd i Sbaen yn y flwyddyn newydd, mis Ionawr neu Chwefror os yw hynny’n bosibl, i dreulio mis neu ddau yn gweithio yno a gwella fy Sbaeneg. 

“Dwi’n eithaf gobeithiol am fy nghanlyniadau, ond bydd y diwrnod canlyniadau ei hun yn rhyfedd eleni. Roeddwn i fod i fynd i deithio ar drên ar y cyfandir gyda ffrindiau am rai wythnosau i ddathlu ac rydym ni’n amlwg wedi gorfod canslo’r cynlluniau hynny sy’n dipyn o siom.” 

Dewis cwrs gradd

“Dwi wedi dewis astudio rheolaeth fusnes yn rhannol gan ei fod yn bwnc gradd cymharol eang sy’n gallu arwain at lawer o wahanol yrfaoedd, ond mae’n rhywbeth yr oeddwn i’n meddwl y byddwn yn ei fwynhau hefyd.

Cefais fy magu yn ddwyieithog, felly dwi wastad wedi astudio ieithoedd, ac mae astudio iaith yn y brifysgol wedi rhoi’r fantais ychwanegol yna o fedru treulio blwyddyn dramor.

Dwi  bendant am ddod yn ôl adref ar ôl fy ngradd a gobeithio y byddaf yn dod o hyd i yrfa ddiddorol a gwerth chweil yma yng Nghymru.”


Archwilio

Prifysgol ac addysg uwch

Dysgwch am fynd i'r brifysgol, gan gynnwys proses ac amserlen Ymgeisio UCAS. Mae hefyd yn cynnwys astudio dramor.

Dewis y cwrs iawn

Mynnwch help i ddewis y cwrs cywir i gyflawni eich nodau gyrfa.

Cyllid ar gyfer Addysg Uwch

Dowch o hyd i’r cymorth ariannol newydd sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr Prifysgol.

Angen cymorth?

Gall ein cynghorwyr roi cyngor diduedd, am ddim i helpu ddechrau eich stori.


Darllen fwy o straeon bywyd go iawn

Straeon Scott ac Imogen

Bydd Scott ac Imogen Gilmour yn derbyn eu canlyniadau Safon Uwch a TGAU haf eleni. Darllen eu straeon...

Stori Nia

Dywed Nia-Faith Williams mai gwaith caled a lleoliad gwaith oedd i ddiolch am ei helpu i feithrin gyrfa gwerth chweil.

Straeon go iawn

Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn ar ganlyniadau arholiadau, prentisiaethau, hyfforddiant a dysgu, a chefnogaeth ar gyfer mynd i mewn i waith.