Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gweithio ym maes twristiaeth a lletygarwch

Gweinyddes yn dal diod ar hambwrdd mewn bar gwesty

Ymunwch â’r rhai sy’n creu profiadau.

Gyda mwy a mwy o ymwelwyr yn dod i Gymru, mae angen mwy o staff ar y sector twristiaeth a lletygarwch.  Mae ystod enfawr o swyddi ar gael, o weithio mewn bwytai a bariau ar y traeth, i westai pum seren a chyrchfannau ymwelwyr.

Os ydych chi’n mwynhau gweithio gyda phobl, gwneud ffrindiau newydd a bod yn rhan o dîm, efallai bod gyrfa ym maes lletygarwch a thwristiaeth yn berffaith i chi.

Byddwch chi’n rhan fawr o wireddu profiadau pwysig - boed hynny’n noson fawr allan, aduniad teuluol, penwythnos ar y traeth, neu ddathlu llwyddiant gyda ffrindiau. A gallwch ddisgwyl rhywbeth gwahanol bob dydd.

Bydd galw mawr amdanoch chi

Mae galw mawr am bobl i weithio yn y sector. Mae nifer yr hysbysebion ar-lein am swyddi ym maes twristiaeth a lletygarwch bedair gwaith yn uwch nawr nag oedden nhw ym mis Gorffennaf 2020. 

Y 10 prif swydd a hysbysebwyd ar-lein ym maes twristiaeth a lletygarwch yn ystod y 30 diwrnod diweddaraf yw: 

 • Cynorthwywyr cegin ac arlwyo
 • Prif gogyddion
 • Staff bar 
 • Rheolwyr arlwyo a bar
 • Rheolwyr bwytai
 • Gweithredwyr prosesau bwyd a diod
 • Cogyddion
 • Staff gweini
 • Cynorthwywyr chwaraeon a hamdden
 • Rheolwyr hamdden a chwaraeon

(Ffynhonnell: Emsi, 30 diwrnod diwethaf hyd at 30/09/2021)

Ble mae dod o hyd i swyddi ym maes lletygarwch, hamdden a thwristiaeth

Os ydych chi’n meddwl bod swydd ym maes twristiaeth a lletygarwch yn addas i chi, boed hynny ddim ond am yr haf neu’n rhan o’ch cynlluniau gyrfa hirdymor, mae rhai pethau y gallwch eu gwneud:

 • Edrychwch am gyfleoedd yn eich ardal leol – mae llawer o fusnesau’n hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol neu hyd yn oed yn rhoi arwyddion yn eu ffenestri
 • Galwch heibio i westai, bwytai a bariau cyfagos i gyflwyno’ch hunan a gadael CV
 • Cysylltwch â chynghorydd Cymru'n Gweithio i gael sgwrs am eich dyfodol
 • Cymerwch olwg ar y dolenni isod
Swyddi ym maes lletygarwch, hamdden a thwristiaeth

Archwiliwch y gwahanol fathau o swyddi y gallwch eu gwneud ym maes lletygarwch, hamdden a thwristiaeth, gan gynnwys beth mae’r swyddi’n ei gynnwys, cyflogau, cymwysterau, y sgiliau angenrheidiol a mwy.

Cyflogwyr yn recriwtio nawr

Cymerwch olwg ar y cyflogwyr sy’n recriwtio ar hyn o bryd. Dechreuwch chwilio am swydd yma.

Bwletin Swydd

Defnyddiwch ein bwletin swydd i gael mynediad at gannoedd o swyddi gwag byw ledled Cymru. 

Cyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau - lletygarwch, hamdden a thwristiaeth

Prentisiaethau fel rheolwr, cogydd, ym maes gwasanaethau cwsmeriaid, cynnal a chadw tir, chwaraeon a ffitrwydd, rheoli digwyddiadau a mwy.

Dod o hyd i swyddi ar-lein

Darganfyddwch 10 ffordd wych o ddod o hyd i gwmni i weithio iddo.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni


Straeon go iawn

Dewch i gwrdd â phobl go iawn sy’n creu profiadau.

Stori Celtic Manor

Gall gyrfa ym maes lletygarwch eich cyflwyno i fyd newydd o gyfleoedd os ydych chi’n awyddus i ymuno â’r daith.

Stori Adventure Parc Snowdonia

Mae aelodau staff Adventure Parc Snowdonia yn esbonio pam nad y gwesteion yn unig sy'n elwa o'r lleoliad sydd â chymaint i'w gynnig.

Stori The Grove

Gweithwyr yn The Grove, sef gwesty a bwyty mewn tŷ gwledig yn Arberth, Sir Benfro, sy’n sôn am eu profiadau o weithio yn y diwydiant ac yn rhannu’r manteision niferus sydd ar gael.

Stori Dylan's

Mae aelodau staff Dylan's yn esbonio sut maen nhw wedi gallu tyfu'n broffesiynol ac yn bersonol yn ystod eu hamser yn gweithio yno.


Archwilio

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.

Cyngor ar gyfer cyfweliad

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Llythyrau Cais ac e-byst

Cewch wybod beth i'w ysgrifennu mewn llythyr cais neu e-bost.

Cyllid ReAct

Cymorth ariannol ar gyfer ailhyfforddi os ydych chi wedi colli eich swydd, neu wedi dod yn ddi-waith yn ystod y 12 mis diwethaf neu os ydych chi o dan rybudd diswyddo.