Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gweithio ym maes twristiaeth a lletygarwch

Gweinyddes yn dal diod ar hambwrdd mewn bar gwesty

Ymunwch â’r rhai sy’n creu profiadau.

Gyda mwy a mwy o ymwelwyr yn dod i Gymru, mae angen mwy o staff ar y sector twristiaeth a lletygarwch.  Mae ystod enfawr o swyddi ar gael, o weithio mewn bwytai a bariau ar y traeth, i westai pum seren a chyrchfannau ymwelwyr.

Os ydych chi’n mwynhau gweithio gyda phobl, gwneud ffrindiau newydd a bod yn rhan o dîm, efallai bod gyrfa ym maes lletygarwch a thwristiaeth yn berffaith i chi.

Byddwch chi’n rhan fawr o wireddu profiadau pwysig - boed hynny’n noson fawr allan, aduniad teuluol, penwythnos ar y traeth, neu ddathlu llwyddiant gyda ffrindiau. A gallwch ddisgwyl rhywbeth gwahanol bob dydd.

Bydd galw mawr amdanoch chi

Mae galw mawr am bobl i weithio yn y sector. Mae nifer yr hysbysebion ar-lein am swyddi ym maes twristiaeth a lletygarwch bedair gwaith yn uwch nawr nag oedden nhw ym mis Gorffennaf 2020. 

Y 10 prif swydd a hysbysebwyd ar-lein ym maes twristiaeth a lletygarwch yn ystod y 30 diwrnod diweddaraf yw: 

 • Cynorthwywyr cegin ac arlwyo
 • Prif gogyddion
 • Staff bar 
 • Rheolwyr arlwyo a bar
 • Rheolwyr Bwytai
 • Staff gweini
 • Gweithredwyr prosesau bwyd a diod
 • Cogyddion
 • Rheolwyr hamdden a chwaraeon
 • Cynorthwywyr chwaraeon a hamdden

(Ffynhonnell: Emsi, 30 diwrnod diwethaf hyd at 3 Awst 2021)

Ble mae dod o hyd i swyddi ym maes lletygarwch, hamdden a thwristiaeth

Os ydych chi’n meddwl bod swydd ym maes twristiaeth a lletygarwch yn addas i chi, boed hynny ddim ond am yr haf neu’n rhan o’ch cynlluniau gyrfa hirdymor, mae rhai pethau y gallwch eu gwneud:

 • Edrychwch am gyfleoedd yn eich ardal leol – mae llawer o fusnesau’n hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol neu hyd yn oed yn rhoi arwyddion yn eu ffenestri
 • Galwch heibio i westai, bwytai a bariau cyfagos i gyflwyno’ch hunan a gadael CV
 • Cysylltwch â chynghorydd Cymru'n Gweithio i gael sgwrs am eich dyfodol
 • Cymerwch olwg ar y dolenni isod
Swyddi ym maes lletygarwch, hamdden a thwristiaeth

Archwiliwch y gwahanol fathau o swyddi y gallwch eu gwneud ym maes lletygarwch, hamdden a thwristiaeth, gan gynnwys beth mae’r swyddi’n ei gynnwys, cyflogau, cymwysterau, y sgiliau angenrheidiol a mwy.

Cyflogwyr yn recriwtio nawr

Cymerwch olwg ar y cyflogwyr sy’n recriwtio ar hyn o bryd. Dechreuwch chwilio am swydd yma.

Bwletin Swydd

Defnyddiwch ein bwletin swydd i gael mynediad at gannoedd o swyddi gwag byw ledled Cymru. 

Cyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau - lletygarwch, hamdden a thwristiaeth

Prentisiaethau fel rheolwr, cogydd, ym maes gwasanaethau cwsmeriaid, cynnal a chadw tir, chwaraeon a ffitrwydd, rheoli digwyddiadau a mwy.

Dod o hyd i swyddi ar-lein

Darganfyddwch 10 ffordd wych o ddod o hyd i gwmni i weithio iddo.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni


Straeon go iawn

Dewch i gwrdd â phobl go iawn sy’n creu profiadau.

Stori Celtic Manor

Gall gyrfa ym maes lletygarwch eich cyflwyno i fyd newydd o gyfleoedd os ydych chi’n awyddus i ymuno â’r daith.

Stori The Grove

Gweithwyr yn The Grove, sef gwesty a bwyty mewn tŷ gwledig yn Arberth, Sir Benfro, sy’n sôn am eu profiadau o weithio yn y diwydiant ac yn rhannu’r manteision niferus sydd ar gael.


Archwilio

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.

Cyngor ar gyfer cyfweliad

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Llythyrau Cais ac e-byst

Cewch wybod beth i'w ysgrifennu mewn llythyr cais neu e-bost.

Cyllid ReAct

Cymorth cyllid ar gyfer ailhyfforddi os ydych chi o fewn 12 mis i gael eich diswyddo neu'n ddi-waith, neu o dan rybudd o ddiswyddo.