Skip to main content

Dechrau dy Stori

‘Canlyniadau Arholiadau?’ wedi’i amgylchynu gan emojis

Newydd dderbyn canlyniadau eich arholiadau a meddwl beth i'w wneud nawr? Dim ond dechrau eich stori yw diwrnod y canlyniadau!

Beth bynnag eich canlyniadau, gall Cymru'n Gweithio, a gyflwynir gan Gyrfa Cymru, roi'r cymorth a'r cyngor diduedd, am ddim sydd eu hangen arnoch chi.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod mwy.

Archwilio eich opsiynau a dechrau dy stori 

Archwilio Addysg Bellach

Dechrau 6ed dosbarth neu fynd i'r coleg? Dysgwch beth i'w ddisgwyl a dewch i wybod mwy am gyllid posibl.

Mynediad i Addysg Uwch

Mynd i'r brifysgol? Dewch i wybod am gymorth ariannol, y broses glirio a mwy...

Dod o hyd i Brentisiaeth

Ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael eich talu. Dewch i wybod mwy am brentisiaethau a chwilio am swyddi gwag.

Dechrau ar Hyfforddeiaeth

Eisiau dysgu sgiliau newydd a magu hyder mewn lleoliad gwaith go iawn? Dewch i wybod am hyfforddeiaethau a sut i ddod o hyd i leoliad hyfforddi.

Cael swydd

Dewch i wybod ble i chwilio am swyddi, sut i gael help gyda CVs, ceisiadau, cyfweliadau a mwy...

Cychwyn busnes

Mae digon o gefnogaeth i bobl ifanc sy'n dechrau mewn busnes. Dysgwch am y manteision a'r anfanteision a dewch o hyd i ffynonellau cymorth i'ch helpu i ddechrau arni.

Gwirfoddoli

Bydd gwirfoddoli yn gwella eich rhagolygon swydd ac yn rhoi cyfle i chi helpu eraill. Dewch i wybod mwy...

Angen cymorth?

Gall ein cynghorwyr roi cyngor diduedd, am ddim i helpu ddechrau eich stori.


Efallai i chi hefyd hoffi 

Straeon go iawn

Sut mae pobl go iawn ledled Cymru wedi newid eu stori.

Canfod cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith