Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dechrau dy Stori

‘Canlyniadau Arholiadau?’ wedi’i amgylchynu gan emojis

Dim ond dechrau dy stori yw canlyniadau arholiadau.

Beth bynnag eich canlyniadau, gall Cymru'n Gweithio, a gyflwynir gan Gyrfa Cymru, roi'r cymorth a'r cyngor diduedd, am ddim sydd eu hangen arnoch chi.

Cysylltwch â ni neu cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod mwy.

Archwilio eich opsiynau a dechrau dy stori 

Coleg a 6ed dosbarth

Dechrau 6ed dosbarth neu fynd i'r coleg? Dysgwch beth i'w ddisgwyl a dewch i wybod mwy am gyllid posibl.

Mynediad i Addysg Uwch

Mynd i'r brifysgol? Dewch i wybod am gymorth ariannol, y broses glirio a mwy...

Dod o hyd i Brentisiaeth

Ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael eich talu. Dewch i wybod mwy am brentisiaethau a chwilio am swyddi gwag.

Dechrau ar Hyfforddeiaeth

Eisiau dysgu sgiliau newydd a magu hyder mewn lleoliad gwaith go iawn? Dewch i wybod am hyfforddeiaethau a sut i ddod o hyd i leoliad hyfforddi.

Cael swydd

Dewch i wybod ble i chwilio am swyddi, sut i gael help gyda CVs, ceisiadau, cyfweliadau a mwy...

Cychwyn busnes

Mae digon o gefnogaeth i bobl ifanc sy'n dechrau mewn busnes. Dysgwch am y manteision a'r anfanteision a dewch o hyd i ffynonellau cymorth i'ch helpu i ddechrau arni.

Gwirfoddoli

Bydd gwirfoddoli yn gwella eich rhagolygon swydd ac yn rhoi cyfle i chi helpu eraill. Dewch i wybod mwy...

Angen cymorth?

Gall ein cynghorwyr roi cyngor diduedd, am ddim i helpu ddechrau eich stori.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi 

Straeon Scott ac Imogen

Bydd Scott ac Imogen Gilmour yn derbyn eu canlyniadau Safon Uwch a TGAU haf eleni. Darllen eu straeon...

Stori Ceri

Roedd Ceri Vaughan yn bwriadu cymryd blwyddyn allan o’i astudiaethau cyn dechrau ei radd...

Straeon go iawn

Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn ar ganlyniadau arholiadau, prentisiaethau, hyfforddiant a dysgu, a chefnogaeth ar gyfer mynd i mewn i waith.