Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Wythnos Addysg Oedolion

Person â gliniadur


Cynhelir Wythnos Addysg Oedolion eleni rhwng 21 a 27 Medi, ond dyw hynny ddim yn golygu bod yn rhaid i ti aros tan hynny i ddechrau ar dy daith ddysgu. Eleni, byddwn ar gael ar-lein.

Gyda’n partneriaid rydym ni wedi creu platfform dysgu ar-lein yn llawn cyrsiau a thiwtorialau am ddim. Maen nhw’n gyflym, llawn hwyl a hawdd i’w gwneud – ac yn costio dim heblaw dy amser.

Mae dewis helaeth ar gael mewn sawl maes.

Felly, cysyllta â ni i siarad â chynghorydd, neu dewisa gategori isod a newid dy stori, ar-lein.
 


Dewiswch gategori

Sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd

Cyrsiau a thiwtorialau amrywiol, i roi hwb i dy sgiliau ar gyfer bywyd bob dydd ac i dy helpu i gael gwaith.

Ymarfer, iechyd a llesiant

Cei hwb i dy gorff a’th feddwl, gyda’n cyrsiau ymarfer, iechyd a lles.

Gwneud a chreu

Gwiredda dy botensial gydag un o’n cyrsiau creadigol gan ein partneriaid.

Ieithoedd a chyfathrebu

Dysga iaith newydd neu beth am loywi dy sgiliau cyfathrebu yn hyderus gydag un o’r cyrsiau hyn.

Sgiliau digidol a thechnoleg

Cyrsiau a thiwtorialau amrywiol i ddatblygu dy sgiliau llythrennedd digidol a thechnegol.

Cyrsiau a dosbarthiadau meistr byw

Gydol yr Wythnos Addysg Oedolion 21-27 Medi 2020, galli di gymryd rhan mewn dewis eang o gyrsiau byw. Clicia yma i weld ein hamserlen.


Cefnogaeth bellach

Cymorth ar ôl colli swydd

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd. Cewch gymorth gyda sut i symud ymlaen yn hyderus ar ôl colli swydd.

Ynglŷn ag addysg oedolion a chymunedol

Dysgwch sut i gymryd rhan a manteision mynd ar gwrs.

Ailgrewch eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol

Gwnewch eich stori lwyddiant drwy ail-greu eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol. 

Cyllido'ch astudiaethau

Yr opsiynau cyllid sydd ar gael

Ewch ati i chwilio am y cyllid sydd ar gael yng Nghymru ar gyfer cyrsiau a hyfforddiant.

Cyllid ar gyfer Addysg Uwch

Dowch o hyd i’r cymorth ariannol newydd sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr Prifysgol.

Cyllid ar gyfer myfyrwyr ag anawsterau ac anableddau dysgu

Chwiliwch am wybodaeth i weld y cyfleoedd cyllido sydd ar gael i’ch cefnogi.


Straeon i'ch ysbrydoli

Stori John

Helpodd cwrs Prifysgol Agored John....

Stori Rose

Dechreuodd cyrsiau oedolion daith dysgu Rose ...

Stori Matthew

Sicrhaodd hyfforddeiaeth a chymwysterau swydd llawn amser  i Matt ...


Golwg ar

Dysgu Cymraeg

Dod o hyd i'ch cwrs Cymraeg lleol.

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Cyrsiau i wella'ch sgiliau Saesneg.

Gwirfoddoli

Magu hyder a meithrin eich sgiliau.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.