Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Wythnos Addysg Oedolion

Person yn dal fyny tecstiliau, gyda logos Sefydliad Dysgu a Gwaith, Gyrfa Cymru a Llywodraeth Cymru yn arddangos.

Manteisiwch ar gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim Wythnos Addysg Oedolion. Paid stopio dysgu.

Mae llawer o feysydd cyffrous i ddewis ohonyn nhw, fel sgiliau digidol, celf a chrefft, ac iechyd a lles. Mae cyrsiau mewn rhifedd a llythrennedd, sgiliau bywyd, yr amgylchedd, ieithoedd, gwyddorau cymdeithasol a llawer mwy.

Efallai y byddwch chi am ddatblygu eich hunanhyder, gwella eich lles, dechrau hobi newydd, neu symud ymlaen yn y gwaith. Efallai eich bod chi hefyd yn chwilio am wybodaeth am gyllid, gyrfaoedd arbenigol, neu ffyrdd o wella'ch sgiliau er mwyn dod o hyd i swydd newydd.

Cysylltwch â ni i siarad â chynghorydd, neu dewiswch gategori o'r rhestr isod i ddechrau dysgu.

Digwyddiadau, cyrsiau ac adnoddau Wythnos Addysg Oedolion

Dewiswch faes pwnc sydd o ddiddordeb i chi ar wefan Wythnos Addysg Oedolion.

Neu gallwch chwilio am yr holl gyrsiau a digwyddiadau ar blatfform Wythnos Addysg Oedolion.

Cyrsiau eraill dysgu oedolion


Cefnogaeth bellach

Cymorth ar ôl colli swydd

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd. Cewch gymorth gyda sut i symud ymlaen yn hyderus ar ôl colli swydd.

Straeon go iawn

Gweld straeon go iawn ar wefan Wythnos Addysg Oedolion.