Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Wythnos Addysg Oedolion

Person yn dal fyny tecstiliau, gyda logos Sefydliad Dysgu a Gwaith, Gyrfa Cymru a Llywodraeth Cymru yn arddangos.

Beth am gymryd rhan mewn cyrsiau, digwyddiadau a sesiynau blasu ar-lein ac wyneb yn wyneb rhad ac am ddim yn ystod yr Wythnos Addysg Oedolion hon drwy gydol mis Medi?

Mae llawer o feysydd cyffrous i ddewis ohonyn nhw, fel sgiliau digidol, celf a chrefft, ac iechyd a lles. Mae cyrsiau mewn rhifedd a llythrennedd, sgiliau bywyd, yr amgylchedd, ieithoedd, gwyddorau cymdeithasol a llawer mwy.

Efallai y byddwch chi am ddatblygu eich hunanhyder, gwella eich lles, dechrau hobi newydd, neu symud ymlaen yn y gwaith. Efallai eich bod chi hefyd yn chwilio am wybodaeth am gyllid, gyrfaoedd arbenigol, neu ffyrdd o wella'ch sgiliau er mwyn dod o hyd i swydd newydd.

Cysylltwch â ni i siarad â chynghorydd, neu dewiswch gategori o'r rhestr isod i ddechrau dysgu.

Digwyddiadau, cyrsiau ac adnoddau Wythnos Addysg Oedolion

Dewiswch faes pwnc sydd o ddiddordeb i chi ar wefan Wythnos Addysg Oedolion.

Neu gallwch chwilio am yr holl gyrsiau a digwyddiadau ar blatfform Wythnos Addysg Oedolion.

Cyrsiau sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd

Cyrsiau a thiwtorialau amrywiol, i roi hwb i dy sgiliau ar gyfer bywyd bob dydd ac i dy helpu i gael gwaith.

Cyrsiau ymarfer, iechyd a llesiant

Cei hwb i dy gorff a’th feddwl, gyda’n cyrsiau ymarfer, iechyd a lles.

Cyrsiau gwneud a chreu

Gwiredda dy botensial gydag un o’n cyrsiau creadigol gan ein partneriaid.

Cyrsiau ieithoedd a chyfathrebu

Dysga iaith newydd neu beth am loywi dy sgiliau cyfathrebu yn hyderus gydag un o’r cyrsiau hyn.

Cyrsiau digidol a thechnoleg

Cyrsiau a thiwtorialau amrywiol i ddatblygu dy sgiliau llythrennedd digidol a thechnegol.

Cyrsiau awyr agored a chyrsiau amgylcheddol

Archwiliwch amrywiaeth o gyrsiau i ehangu eich gwybodaeth amgylcheddol.

Cyrsiau eraill dysgu oedolion

Dysgu Cymraeg

Dod o hyd i'ch cwrs Cymraeg lleol.

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Cyrsiau i wella'ch sgiliau Saesneg.

Addysg Oedolion Cymru

Chwiliwch am ystod eang o gyrsiau dysgu oedolion trwy Addysg Oedolion Cymru.


Cefnogaeth bellach

Cymorth ar ôl colli swydd

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd. Cewch gymorth gyda sut i symud ymlaen yn hyderus ar ôl colli swydd.

Ynglŷn ag addysg oedolion a chymunedol

Dysgwch sut i gymryd rhan a manteision mynd ar gwrs.

Ailgrewch eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol

Gwnewch eich stori lwyddiant drwy ail-greu eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol. 

Straeon i'ch ysbrydoli

Stori Emma

O ddigartref i radd Feistr, newidiodd cwrs dysgu i oedolion fywyd Emma...

Stori Hisham

Daeth breuddwyd Hisham o astudio yn bosibl pan gyrhaeddodd Gymru – dysgodd sut i siarad Saesneg ac mae’n gobeithio dilyn gradd mewn Fferylliaeth.

Stori Karryann

Mae profiad bywyd Karryann wedi ei harwain i oresgyn rhwystrau nad oedd hi erioed wedi meddwl y gallai. Yn 42, mae hi bellach wedi cofrestru ar gyfer Gradd yn y Gyfraith.