Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Wythnos Addysg Oedolion

Person â gliniadur

Efallai bod Wythnos Addysg Oedolion wedi dod i ben ond mae yna ddigon o ddigwyddiadau y gelli di gymryd rhan ynddyn nhw o hyd. Dechreua dy daith ddysgu nawr!

Ar y cyd â'n partneriaid, ry’n ni'n cynnal dosbarthiadau, cyrsiau a phodlediadau sy'n rhoi sylw i amrywiaeth o feysydd. Mae ein platfform dysgu hefyd yn llawn tiwtorialau am ddim sy'n gyflym, yn hwyl ac yn hawdd eu gwneud.

Mae llwyth o feysydd ar gael.

Felly, cysyllta â ni i siarad â chynghorydd, neu dewisa gategori isod a newid dy stori, ar-lein.
 


Cyrsiau Wythnos Addysg Oedolion

Dewiswch faes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo ar wefan Wythnos Addysg Oedolion.

Sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd

Cyrsiau a thiwtorialau amrywiol, i roi hwb i dy sgiliau ar gyfer bywyd bob dydd ac i dy helpu i gael gwaith.

Ymarfer, iechyd a llesiant

Cei hwb i dy gorff a’th feddwl, gyda’n cyrsiau ymarfer, iechyd a lles.

Gwneud a chreu

Gwiredda dy botensial gydag un o’n cyrsiau creadigol gan ein partneriaid.

Ieithoedd a chyfathrebu

Dysga iaith newydd neu beth am loywi dy sgiliau cyfathrebu yn hyderus gydag un o’r cyrsiau hyn.

Sgiliau digidol a thechnoleg

Cyrsiau a thiwtorialau amrywiol i ddatblygu dy sgiliau llythrennedd digidol a thechnegol.


Cyrsiau eraill dysgu oedolion

Dysgu Cymraeg

Dod o hyd i'ch cwrs Cymraeg lleol.

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Cyrsiau i wella'ch sgiliau Saesneg.

Addysg Oedolion Cymru

Search for a wide range of adult learning courses through Adult Learning Wales.


Cefnogaeth bellach

Cymorth ar ôl colli swydd

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd. Cewch gymorth gyda sut i symud ymlaen yn hyderus ar ôl colli swydd.

Ynglŷn ag addysg oedolion a chymunedol

Dysgwch sut i gymryd rhan a manteision mynd ar gwrs.

Ailgrewch eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol

Gwnewch eich stori lwyddiant drwy ail-greu eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol. 

Straeon i'ch ysbrydoli

Stori Emma

O ddigartref i radd Feistr, newidiodd cwrs dysgu i oedolion fywyd Emma...

Stori Joseff

Mae Joseff yn dweud bod dysgu Cymraeg wedi'i helpu i gwympo mewn cariad gyda'r wlad...

Stori Chloe

Arweiniodd lleoliad chwech wythnos at gyfle hyfforddi i Chloe, ac mae bellach yn cynllunio ar gyfer ei gradd...