Skip to main content

Wythnos Addysg Oedolion

Man drinking tea looking at laptop

Newid dy stori gyda’r Wythnos Addysg Oedolion, 17-23 Mehefin 2019. 

Os ydych chi am ddysgu sgiliau newydd, magu hyder neu ddatblygu’ch gyrfa, mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn gyfle perffaith i chi ddechrau pennod newydd. Yma yn Cymru’n Gweithio, mae ein cynghorwyr wrth law i’ch helpu i gael gafael ar y cymorth am ddim a’r arweiniad sydd eu hangen arnoch i gymryd y cam nesaf.

Cysylltwch neu cliciwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth.


Ynglŷn ag addysg oedolion a chymunedol

Dysgwch sut i gymryd rhan a manteision mynd ar gwrs.

Digwyddiadau yn eich ardal

Dod o hyd i ddigwyddiadau a chyfleoedd blas ar ddysgu lleol i chi.

Canfod cwrs

Gallwch chwilio am gyrsiau addysg oedolion a chymunedol ar wefan Dysgu Oedolion Cymru.

Cyllido'ch astudiaethau

Yr opsiynau cyllid sydd ar gael

Ewch ati i chwilio am y cyllid sydd ar gael yng Nghymru ar gyfer cyrsiau a hyfforddiant.

Cyllid ar gyfer Addysg Uwch

Dowch o hyd i’r cymorth ariannol newydd sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr Prifysgol.

Cyllid ar gyfer myfyrwyr ag anawsterau ac anableddau dysgu

Chwiliwch am wybodaeth i weld y cyfleoedd cyllido sydd ar gael i’ch cefnogi.

Straeon i'ch ysbrydoli

Stori Aqsa

Fe wnaeth cwrs cyfrifiadureg agor drysau i Aqsa....

Stori John

Helpodd cwrs Prifysgol Agored John....

Stori Catrin

Newidiodd cwrs Mynediad i Addysg Uwch stori Catrin....

Stori Emily

Mae dysgu parhaus yn helpu i wella hyder Emily....

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.

Cipolwg ar

Dysgu Cymraeg

Dod o hyd i'ch cwrs Cymraeg lleol.

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Cyrsiau i wella'ch sgiliau Saesneg.

Gwirfoddoli

Magu hyder a meithrin eich sgiliau.