Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Straeon Scott ac Imogen

Scott ac Imogen yn sefyll wrth wal

Bydd Scott ac Imogen Gilmour yn derbyn eu canlyniadau Safon Uwch a TGAU haf eleni. Mae’r ddau yn dewis aros ym myd addysg o fis Medi.

I Scott ac Imogen, dyw’r pandemig heb newid dim.

Scott: Mynd i’r Brifysgol  

Er i’w arholiadau terfynol gael eu canslo, mae Scott Gilmour, 18, yn gobeithio sicrhau’r graddau Safon Uwch sydd eu hangen arno mewn mathemateg, hanes a ffiseg i ddechrau ar radd yn y gyfraith fis Medi.

Meddai Scott: “Fe wnes i’n dda yn yr arholiadau Blwyddyn 12 ac mae’r canlyniadau terfynol yn cael eu cyfrifo ar sail y rheini, felly dwi'n gobeithio cael y graddau sydd eu hangen arna i. Mae’n amser od i gael canlyniadau a meddwl am symud i ddinas arall, yn enwedig gan na wnes i fy arholiadau terfynol yn y diwedd.

“Dwi’n dal i ystyried mynd i Brifysgol Durham ym mis Medi er gwaethaf popeth sydd wedi digwydd. Fe wnes i feddwl am ohirio am flwyddyn ond penderfynais beidio yn y diwedd, mae’n amser reit unigryw i ddechrau yn y brifysgol ac, yn dibynnu ar faint o bobl sy’n penderfynu gohirio, efallai y bydda i’n rhan o ddosbarthiadau llai yn y pen draw.”

Imogen: Aros yn y chweched dosbarth a chynllunio ar gyfer y dyfodol

Bydd Imogen, 16, yn casglu ei chanlyniadau TGAU ac mae’n bwriadu aros yn y chweched dosbarth i astudio cemeg, bioleg, mathemateg a ffiseg. Ar ôl iddi orffen yn y chweched, mae Imogen yn ystyried gwneud prentisiaeth.

Meddai: “Dwi am astudio mathemateg a’r gwyddorau gan mai rheini yw fy mhynciau cryfaf a rheini dwi’n eu mwynhau fwyaf. Ar ôl y chweched dosbarth, dwi wedi meddwl bwrw prentisiaeth, ond mae’r brifysgol yn bosibilrwydd hefyd.

Roeddwn i wedi gobeithio cael rhywfaint o brofiad gwaith dros yr haf i gael gwell syniad o’r hyn y gallwn i ei wneud fel gyrfa, ond mae hynny i gyd wedi’i roi i’r neilltu am nawr ond mae gen i amser i bwyso a mesur beth i’w wneud nesaf. Dwi’n edrych ymlaen at ddechrau yn y chweched ddosbarth ym mis Medi.”
 


Archwilio

Prifysgol ac addysg uwch

Dysgwch am fynd i'r brifysgol, gan gynnwys proses ac amserlen Ymgeisio UCAS. Mae hefyd yn cynnwys astudio dramor.

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i'w ddisgwyl yn y coleg neu chweched dosbarth - pa gymorth ariannol y gallech ei gael, at ba yrfaoedd mae gwahanol gyrsiau'n arwain, a rhagor.

Angen cymorth?

Gall ein cynghorwyr roi cyngor diduedd, am ddim i helpu ddechrau eich stori.


Darllen fwy o straeon bywyd go iawn

Stori Ceri

Roedd Ceri Vaughan yn bwriadu cymryd blwyddyn allan o’i astudiaethau cyn dechrau ei radd...

Stori Laura

Gadawodd Laura Green yr ysgol ar ôl ei TGAU a dechreuodd ei phrentisiaeth ddwy flynedd wedi hynny...

Straeon go iawn

Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn ar ganlyniadau arholiadau, prentisiaethau, hyfforddiant a dysgu, a chefnogaeth ar gyfer mynd i mewn i waith.