Skip to main content

Cysylltwch â ni

Dynes yn gyrru neges testun ar ei ffôn symudol

Gallwch sgwrsio â ni ar-lein neu ar y ffôn, galw i mewn i'n swyddfeydd ar y stryd fawr, neu fe allwn eich gweld mewn lleoliad sy'n gyfleus i chi.

Rydym am wneud popeth o fewn ein gallu i'ch cadw chi a ni mor ddiogel â phosibl trwy'r epidemig Covid-19 presennol.

Bydd ein canolfannau ar gau i'r cyhoedd hyd nes y clywir yn wahanol. Mae hwn yn benderfyniad yr ydym wedi'i wneud ar gyfer diogelwch a lles ein cwsmeriaid, ein partneriaid a'n gweithwyr.

Rydym yn parhau i ddarparu ein gwasanaeth gyrfaoedd hanfodol dros y ffôn (0800 0284844), sgwrs ar-lein ac e-bost:

- Os oes gennych apwyntiad wyneb yn wyneb eisoes wedi'i drefnu, byddwn yn cysylltu â chi i gynnig dewis arall o gyfweliad dros y ffôn / digidol
- Os hoffech chi drefnu cyfweliad, cysylltwch â ni i drefnu cyfweliad ffôn / digidol

Am ragor o wybodaeth, ac i gael y gwybodaeth ddiweddaraf am ein hymateb i'r epidemig COVID-19 a'r gwasanaethau sydd ar gael, darllenwch erthygl COVID-19 yn ein adran newyddion.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd. Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni:

Ffoniwch ni AM DDIM ar

0800 028 4844

Llun i Iau:  9am i 5pm, Gwener 9am i 4:30pm

Gall galwadau gymryd hyd at 30 munud. Cyn i chi ffonio, meddyliwch am yr hyn yr hoffech chi ei drafod. Byddai'n ddefnyddiol i gael papur a beiro er mwyn cofnodi unrhyw wybodaeth.

Cais am alwad yn ôl

 Sgwrs Ar-lein

Siarad gyda chynghorydd gan ddefnydio neges ar unwaith.

Llun i Iau:  9am i 5pm, Gwener 9am i 4:30pm

 

 Ebost

Ebostiwch ni a byddwn yn ymateb ymhen 2 ddiwnod gwaith.

 

Dod o hyd i ni ar ein map rhyngweithiol

Rydym yn cynnig cefnogaeth wyneb yn wyneb o’n Canolfannau Gyrfaoedd a lleoliadau allgymorth ledled Cymru.