Skip to main content

Cysylltwch â ni

Dynes yn gyrru neges testun ar ei ffôn symudol

Gallwch sgwrsio â ni ar-lein neu ar y ffôn, galw i mewn i'n swyddfeydd ar y stryd fawr, neu fe allwn eich gweld mewn lleoliad sy'n gyfleus i chi.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd. Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni:

Ffoniwch ni AM DDIM ar

0800 028 4844

Llun i Iau:  9am i 5pm, Gwener 9am i 4:30pm

Gall galwadau gymryd hyd at 30 munud. Cyn i chi ffonio, meddyliwch am yr hyn yr hoffech chi ei drafod. Byddai'n ddefnyddiol i gael papur a beiro er mwyn cofnodi unrhyw wybodaeth.

Cais am alwad yn ôl

Dod o hyd i ni ar ein map rhyngweithiol

Rydym yn cynnig cefnogaeth wyneb yn wyneb o’n Canolfannau Gyrfaoedd a lleoliadau allgymorth ledled Cymru.

 

 Ebost

Ebostiwch ni a byddwn yn ymateb ymhen 2 ddiwnod gwaith.

 

 Sgwrs Ar-lein

Siarad gyda chynghorydd gan ddefnydio neges ar unwaith.

Llun i Iau:  9am i 5pm, Gwener 9am i 4:30pm