Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cymorth i Weithwyr ar Seibiant

Person hefo clustffonau yn gwrando ar hyfforddiant arlein

Gweithiwr ar seibiant? Yn ystod y cyfnod ansicr yma, beth am gymryd rhan mewn dysgu ar-lein?

Gall dysgu ar-lein dy helpu i:

  • Wella dy sgiliau
  • Dysgu sgiliau newydd
  • Dy helpu o ran llesiant

Cysyllta â ni i ddod o hyd i hyfforddiant sy’n iawn i ti.

(Noder: Mae llawer o'r dolenni ar y dudalen yma yn Saesneg yn unig)

Cyrsiau Prifysgol Agored

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig y cyrsiau mwyaf eang sydd ar gael ar-lein.

Mae na dros fil o gyrsiau, fideos a sesiynau tiwtorial o'r Brifysgol Agored y OpenLearn.

Cyrsiau eraill arlein

Tabl yn dangos amrywiaeth o wefannau sy'n cynnig cyrsiau ar-lein, gyda nifer ohonynt am ddim.
Darparwr Disgrifiad
Alison Technoleg, iaith, gwyddoniaeth, iechyd, y dyniaethau, busnes, mathemateg, marchnata, cyrsiau ffordd o fyw
BBC Bitesize Bydd BBC Bitesize yn cyhoeddi gwersi dyddiol ar-lein ar gyfer pob oed
Busnes Cymru Amrywiaeth hyblyg o gyrsiau datblygu sgiliau gan Gwasanaeth Cymorth Busnes Cymru Ar-lein
Gyrfa Cymru Defnyddia ein chwiliwr i ddod o hyd i gwrs sy’n addas i ti. Yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau ar-lein. Mae rhai cyrsiau am ddim ac mae gan rai cyrsiau gostau’n gysylltiedig â nhw
FutureLearn Seicoleg ac iechyd meddwl, gwyddoniaeth, addysg a llawer mwy. Mae rhai cyrsiau am ddim ac mae gan rai cyrsiau gostau’n gysylltiedig â nhw
Oxford Home
Study College
Cynllunio, rheoli adeiladu, hyfforddi bywyd, marchnata digidol, seiberddiogelwch
The Good Things Foundation Cyrsiau ar-lein am ddim, yn helpu pobl i ddatblygu sgiliau digidol

Ymwadiad: Drwy’r dudalen we hon rwyt ti’n gallu dilyn dolenni i wefannau eraill nad ydyn nhw o dan reolaeth Gyrfa Cymru. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys nac argaeledd y cyrsiau na’r cynnwys sydd ar gael ar y gwefannau hyn. Nid yw cynnwys unrhyw ddolenni o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad nac yn cymeradwyo'r cynnwys neu'r safbwyntiau sy’n cael eu mynegi ynddynt.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith

Cyrsiau sy’n addas i chi

Chwiliwch am gyrsiau a dysgu sy'n addas i chi. Dewch o hyd i'r ystod o opsiynau dysgu sydd ar gael.

Dysgu sgiliau newydd

Chwiliwch am raglenni cymorth a all eich helpu i gael y sgiliau sydd eu hangen arnoch, gan gynnwys Twf Swyddi Cymru, Hyfforddeiaethau, Cyllid Mynediad a mwy.

Cymorth ar ôl colli swydd

Dysgwch am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru ar ôl colli swydd. Cewch gymorth gyda sut i symud ymlaen yn hyderus ar ôl colli swydd.