Skip to main content

Swydd newydd: Stori Curtis

Curtis wrth ei ddesg

Curtis Edwards, Risc IT Solutions

Ar ôl graddio, meddyliodd Curtis y byddai'n rhaid iddo adael Cymru i gael swydd TG. Roedd pob swydd yn gofyn am brofiad ac am ei fod newydd raddio, doedd ganddo ddim mo'r profiad hwnnw. Cafodd Curtis help i gael lleoliad gwaith TG i gael y profiad roedd ei angen arno a chreodd gymaint o argraff, cafodd gynnig swydd barhaol.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.


Archwilio

Cael profiad

Cewch wybod sut i gael profiad trwy wirfoddoli, profiad gwaith ac interniaethau.

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.

Cyngor ar gyfer cyfweliad

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.


Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn

Cyngor ynglŷn â gwaith: Stori Eve

Mae cael cyngor gyrfaoedd wedi helpu Eve i symud ymlaen i waith....

Cefnogaeth hyfforddiant: Stori Paige

Mae cael profiad gwaith wedi arwain at brentisiaeth i Paige…

Help gyda gofal plant: Stori Chanelle

Arweiniodd cymorth am ofal plant a grant cychwyn busnes at hunangyflogaeth i Chanelle…

Gadael yr ysgol: Stori Rhys

Arweiniodd cyngor i gael swydd at waith parhaol i Rhys…

Dysgu sgiliau newydd: Stori Sara

Arweiniodd yr hyfforddiant cywir at waith llawn amser i Sara…

Cymorth ar ôl colli swydd: Stori David

Agorwyd drysau newydd i David pan dderbyniodd gymorth ar ôl colli swydd... 


Canfod Cymorth

Chwilio am raglen a all eich helpu i wella eich sgiliau a'ch cyfleoedd gwaith