Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Erin

Erin yn sefyll ar y traeth

Mae’r dyddiad y bydd Erin Medi MacDonald yn dechrau yn y brifysgol wedi’i symud ymlaen i fis Tachwedd, ond mae’n methu aros. 

Mae’n nerfus am y diwrnod canlyniadau, ond yn gobeithio y bydd yn cael y graddau sydd eu hangen arni i gychwyn ar ei gradd mewn biocemeg meddygol ym Mhrifysgol Abertawe. 

Astudio yng Nghymru

Meddai Erin: “Roeddwn i am aros yng Nghymru yn y brifysgol er mwyn i mi fod yn agos i gartref ac astudio ar gyfer o leiaf ran o fy ngradd yn y Gymraeg. Dwi wastad wedi gwneud y rhan fwyaf o fy ngwersi yn y Gymraeg yn yr ysgol ac yn ei chael hi’n haws dysgu fel hynny.

“Mae gan Brifysgol Abertawe gwrs biocemeg gwych ac roedd yr holl ddarlithwyr yn gyfeillgar a chymwynasgar. Roeddwn i wrth fy modd gydag awyrgylch y ddinas a’r ffaith ei bod yn agos i’r môr. Cefais e-bost yn ddiweddar i ddweud bod fy nyddiad cychwyn wedi’i symud i 2 Tachwedd yn sgil y pandemig, ond rydw i dal yn bwriadu mynd eleni - ac yn methu aros.” 

Angerddol am wyddoniaeth

“Pan fyddaf yn cychwyn ar fy ngradd, dwi’n edrych ymlaen yn bennaf at dreulio llawer o amser yn y lab. Mae biocemeg yn ymwneud â deall dilyniant DNA, genynnau, mwtaniadau a chreu triniaethau ar gyfer clefydau.

"Mae gen i ddiddordeb mawr mewn meddygaeth, ac yn y pen draw dwi am ddilyn gyrfa ac ymuno â maes dwi’n gwybod sy’n helpu pobl. Dwi wedi colli sawl perthynas i ganser felly byddwn i wrth fy modd yn cael y cyfle i weithio mewn lab ar driniaethau a allai helpu mwy o bobl i oroesi canser yn y dyfodol, neu i ymchwilio i iachâd i glefydau newydd fel Covid-19. 

"Mae’r pandemig hwn wedi fy ngwneud i’n fwy penderfynol nag erioed i weithio mewn lab yn creu triniaethau newydd i ymladd yn erbyn clefydau.”

 


Archwilio

Prifysgol ac addysg uwch

Dysgwch am fynd i'r brifysgol, gan gynnwys proses ac amserlen Ymgeisio UCAS. Mae hefyd yn cynnwys astudio dramor.

Dewis y cwrs iawn

Mynnwch help i ddewis y cwrs cywir i gyflawni eich nodau gyrfa.

Angen cymorth?

Gall ein cynghorwyr roi cyngor diduedd, am ddim i helpu ddechrau eich stori.


Darllen fwy o straeon bywyd go iawn

Straeon Scott ac Imogen

Bydd Scott ac Imogen Gilmour yn derbyn eu canlyniadau Safon Uwch a TGAU haf eleni. Darllen eu straeon...

Stori Ceri

Roedd Ceri Vaughan yn bwriadu cymryd blwyddyn allan o’i astudiaethau cyn dechrau ei radd...

Straeon go iawn

Darllenwch fwy o straeon bywyd go iawn ar ganlyniadau arholiadau, prentisiaethau, hyfforddiant a dysgu, a chefnogaeth ar gyfer mynd i mewn i waith.