Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Llwyddiant ffair swyddi rithwir gyntaf Cymru'n Gweithio yn arwain at fwy o ddigwyddiadau

Tri pherson yn gweithio mewn amrywiaeth o swyddi ac amgylcheddau gwaith

Llwyddodd ein ffair swyddi rithwir gyntaf i gwsmeriaid yng Ngogledd Cymru ym mis Gorffennaf i ddenu dros 400 o bobl.

Helpodd y digwyddiad rhad ac am ddim i baru ceiswyr gwaith â chyflogwyr a swyddi gwag byw yn eu hardal. Roedd gan y mynychwyr hefyd fynediad uniongyrchol at gynghorwyr arbenigol i'w helpu gyda'u CVs a'u ffurflenni cais.

Wedi'i drefnu mewn partneriaeth â'r Adran Gwaith a Phensiynau a Phartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, cefnogwyd y digwyddiad hefyd gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu a Fforwm Adeiladu Gogledd Cymru.

Ar ôl cofrestru, roedd ceiswyr gwaith yn gallu cael mynediad at swyddi gwag byw a chael cefnogaeth p'un a oeddent yn ddi-waith, ar seibiant neu mewn perygl o gael eu diswyddo oherwydd y pandemig COVID-19. Gallent hefyd gael gwybodaeth am brentisiaethau a hyfforddeiaethau yn eu rhanbarth.

Yn dilyn llwyddiant digwyddiad Gogledd Cymru, mae digwyddiadau pellach ar y gweill i gwmpasu Gorllewin a De-ddwyrain Cymru a bydd y rhain yn cael eu cynnal ym mis Medi.

Digwyddiadau ffair swyddi rhithwir ym mis Medi

Digwyddiadau Gorllewin Cymru, Dydd Mercher 9 Medi

10am - 11am a'r nod yw helpu unrhyw un sy'n chwilio am swydd neu sydd â swydd i'w hysbysebu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Powys a Castell-nedd Port Talbot. Cofrestrwch fynychu digwyddiadau Gorllewin Cymru am 10am-11am

2pm - 3pm ar gyfer Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion ac Abertawe Cofrestrwch fynychu digwyddiadau Gorllewin Cymru am 2pm-3pm

Digwyddiad De-ddwyrain Cymru, Dydd Mercher 16 Medi

11am - 1pm ar gyfer  Casnewydd, Torfaen, Sir Fynwy, Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr. Cofrestrwch fynychu digwyddiad De-ddwyrain Cymru am 11am-1pm

I gofrestru eich diddordeb yn y digwyddiadau hyn, dilynwch Cymru'n Gweithio ar Facebook @CymrunGweithio.


You might also like

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Cael swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr, a mwy.

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni