Skip to main content

Hwb Cymunedol newydd yn agor ym Merthyr Tudful

Agoriad Clwb Cymunedol Calon Las, Medi 2019

Agorwyd Hwb Cymunedol newydd Calon Las ym Merthyr Tudful (CF47 9SB) ar 12 Medi.

Mae Cymru’n Gweithio yn falch o fod wedi cyfrannu at adnewyddu’r hwb. Bydd yr hwb yn cael effaith wirioneddol ym Merthyr Tudful.

Bydd gwasanaethau Cymru’n Gweithio yn cael eu cynnal o’r hwb bob dydd Iau 9yb i 3:30yp. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal ar sail galw heibio.

Mae asiantaethau cymorth sy’n gweithio o’r hwb yn cynnwys:

  • Teuluoedd yn Gyntaf
  • Dechrau’n Deg
  • Cymunedau am Waith
  • Cyngor ar Bopeth

Bydd llawer o asiantaethau eraill hefyd yn gweithio o’r hwb.

Daeth nifer dda o’r trigolion i’r digwyddiad. Roedd Maer a Maer Ieuenctid Merthyr Tudful hefyd yn bresennol.

Am fanylion pellach ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2019

Newid dy stori drwy siarad â chynghorydd.

Dewch i wybod am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â ni.