Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ffeiriau swyddi a gyrfaoedd yng Nghymru, 2020

"Pobl yn mynychu ffair swyddi a gyrfaoedd"

Ymweld â ffeiriau swyddi a gyrfaoedd i gael cymorth cyflogaeth, darganfod mwy am gyfleoedd gwaith a chwrdd â chyflogwyr. Cadwch lygad am stondin Working Wales a siaradwch â'n cynghorwyr arbenigol.

Ffeiriau swyddi a gyrfaoedd - dyddiadau a lleoliadau

Darganfyddwch ble mae ffeiriau swyddi a gyrfaoedd yn cael eu cynnal yn eich ardal chi. Cadwch wiriad ar y dudalen hon am ddyddiadau a lleoliadau newydd dros 2020.

(Mae'r dolenni isod yn Saeseng yn unig).

Oherwydd y coronafirws (COVID - 19) mae'r rhestr o ddigwyddiadau yn gywir ar hyn o bryd ond gallant newid. Gwiriwch y dudalen hon i sicrhau bod y digwyddiad yn mynd yn ei flaen oherwydd gellir aildrefnu rhai dyddiadau.

Ffeiriau Swyddi Cymru
Dyddiad Amser Ardal Lleoliad
Dydd Mercher 21 Hydref 10:00-13:00 Caerdydd Neuadd y Ddinas, Caerdydd(wedi ei drefnu gan Job Fair)

Am fwy o wybodaeth am bwy sy’n mynychu ewch i Jobs Fair UK a UK Careers Fair.