Skip to main content

Ffeiriau swyddi a gyrfaoedd yng Nghymru, 2020

"Pobl yn mynychu ffair swyddi a gyrfaoedd"

Ymweld â ffeiriau swyddi a gyrfaoedd i gael cymorth cyflogaeth, darganfod mwy am gyfleoedd gwaith a chwrdd â chyflogwyr. Cadwch lygad am stondin Working Wales a siaradwch â'n cynghorwyr arbenigol.

Ffeiriau swyddi a gyrfaoedd - dyddiadau a lleoliadau

Darganfyddwch ble mae ffeiriau swyddi a gyrfaoedd yn cael eu cynnal yn eich ardal chi. Cadwch wiriad ar y dudalen hon am ddyddiadau a lleoliadau newydd dros 2020.

(Mae'r dolenni isod yn Saeseng yn unig).

Ffeiriau Swyddi Cymru
Dyddiad Amser  Ardal Lleoliad
Dydd Mercher 11 Mawrth 10:00-13:00 Abertawe Stadiwm Liberty;(wedi ei drefnu gan Job Fair)
Dydd Mercher 22 Ebrill 10:00-13:00 Caerdydd Neuadd y Ddinas, Caerdydd(wedi ei drefnu gan Job Fair)
Dydd Mercher 29 Ebrill 10:00-14:00 Casnewydd Canolfan Casnewydd(wedi ei drefnu gan UK Careers Fair)
Dydd Gwener 15 Mai 10:00-13:00 Casnewydd Gorymdaith Rodney(wedi ei drefnu gan Job Fair)
Dydd Gwener 12 Mehefin 10:00-13:00 Abertawe Stadiwm Liberty(wedi ei drefnu gan Job Fair)
Dydd Mercher 29 Gorffennaf  10:00-13:00 Caerdydd Caerdydd, Neuadd y Ddinas(wedi ei drefnu gan Job Fair)
Dydd Mercher 14 Hydref 10:00-13:00 Abertawe Stadiwm Liberty(wedi ei drefnu gan Job Fair)
Dydd Mercher 21 Hydref 10:00-13:00 Caerdydd Neuadd y Ddinas, Caerdydd (wedi ei drefnu gan Job Fair)

Am fwy o wybodaeth am bwy sy’n mynychu ewch i Jobs Fair UK a UK Careers Fair.