Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ffair swyddi rithwir Gogledd Cymru

Ffair swyddi rithwir Gogledd Cymru 23 Gorffennaf 2020

Os ydych chi'n byw yng Ngogledd Cymru ac yn chwilio am swydd, ymunwch â ni mewn digwyddiad lle mae partneriaid a chyflogwyr o Ogledd Cymru yn arddangos eu swyddi gwag. Bydd ein cynghorwyr gyrfa arbenigol hefyd ar gael i gynorthwyo pobl gyda'r broses ymgeisio.  

Dyddiad: Dydd Iau 23 Gorffennaf

Amser: Gogledd Orllewin Cymru 10yb - 11yb, Gogledd Ddwyrain Cymru 11.30yb - 12.30yp

Lleoliad: Digwyddiad Facebook

Cost: Am ddim

Er mwyn paru cyflogwyr â cheiswyr gwaith lleol, rydym yn cynnal ffair swyddi rithwir ddydd Iau 23 Gorffennaf drwy Facebook.  

Wedi'i rannu'n ddau ddigwyddiad rhanbarthol, cynhelir ffair swyddi Gogledd Orllewin Cymru rhwng 10yb ac 11yb a ffair swyddi Gogledd Ddwyrain Cymru rhwng 11.30yb a 12.30yp. Maent yn cwmpasu rhanbarthau Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Bydd amrywiaeth eang o swyddi gwag yn cael eu hysbysebu gan gynnwys swyddi gweinyddol a swyddi yn y meysydd gofal ac adeiladu.

Mae'r digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal mewn partneriaeth â'r Adran Gwaith a Phensiynau a Phartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru. Noddir gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu a Fforwm Adeiladu Gogledd Cymru, Gogledd Cymru.

Mynychu'r digwyddiad

Gogledd Orllewin Cymru

Amser: 10yb - 11yb

Digwyddiad ffair swyddi rhiwthwir Facebook Gogledd Orllewin Cymru

Gogledd Ddwyrain Cymru 

Amser: 11:30yb - 12:30yp

Digwyddiad ffair swyddi rhithwir Facebook Gogledd Ddwyrain Cymru


Efallai i chi hefyd hoffi 

Cael swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr, a mwy.

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.

Cyngor ar gyfer cyfweliad

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.