Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ffair swyddi rithwir De-ddwyrain Cymru

"Ffair swyddi rithwir De-ddwyrain Cymru 16 Medi"

Wyt ti'n chwilio am swydd yn Ne-ddwyrain Cymru? Gallwn ni helpu!  Ymuna â ni ar gyfer ffair swyddi rithwir lle bydd partneriaid a chyflogwyr o bob rhan o Dde-ddwyrain Cymru.

Dyddiad: Dydd Mercher 16 Medi

Amser: 11am i 1pm. Cyflogwyr sy'n recriwtio i swyddi yn ardaloedd Casnewydd, Torfaen, Sir Fynwy, Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr.

Lleoliad: Digwyddiad Facebook

Cost: Am ddim

I baru ceiswyr gwaith â chyflogwyr yn Ne-ddwyrain Cymru, mae Cymru'n Gweithio yn cynnal ffair swyddi rithwir ddydd Mercher 16 Medi drwy Facebook.

Bydd amrywiaeth eang o swyddi gwag yn cael eu postio yn ystod y digwyddiad ar draws amrywiol sectorau. 

Bydd Cymru'n Gweithio hefyd yn darparu cyngor a chyfarwyddyd cyflogadwyedd a bydd ein cynghorwyr gyrfa arbenigol ar gael i gefnogi pobl drwy'r broses ymgeisio ac i ateb unrhyw gwestiynau.

Mae'r digwyddiad hwn ar gael i unrhyw un sy'n edrych am swydd yn ardaloedd Casnewydd, Torfaen, Sir Fynwy, Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful neu Ben-y-bont ar Ogwr.

Mae'r digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal mewn partneriaeth â'r Adran Gwaith a Phensiynau a Phartneriaeth Sgiliau Dinas-Ranbarth Caerdydd. 

Dilyna'r dolenni Facebook i gofrestru dy ddiddordeb yn y digwyddiadau ac i fynychu ar y diwrnod. 

Diweddariadau pellach a gwybodaeth am gyflogwyr sy'n cymryd rhan yn y digwyddiadau ar Facebook.

Mynychu'r digwyddiad:

Amser: 11am i 1pm

Digwyddiad ffair swyddi rhithwir Facebook De-ddwyrain Cymru 


Efallai i chi hefyd hoffi 

Cael swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr, a mwy.

Sut mae ysgrifennu CV

Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl. Dewch i wybod beth yw gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CVs, a lawrlwytho ein Canllaw i ysgrifennu CV.

Cyngor ar gyfer cyfweliad

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.