Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Digwyddiad Byw Swyddi Gwag

Pum gweithiwr mewn swyddi gwahanol

Wedi’i drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, mae’r digwyddiad poblogaidd hwn sydd wedi ennill ei blwyf yn gyfle i bobl ifanc 16 i 24 oed weld cyfleoedd addysg, cyflogaeth a hyfforddiant.

Ers y digwyddiad cyntaf o’r math hwn yng Ngorffennaf 2017, mae dros 4,500 o ymwelwyr wedi dod i’r digwyddiadau yma ac mae llawer o bobl ifanc wedi llwyddo i wneud cynnydd yn dilyn eu presenoldeb.

Dyddiad: Dydd Iau 12 Mawrth
Amser: 10:00 - 16:00
Lleoliad: Canolfan Hamdden Caerffili, Parc Virginia, Caerffili CF83 3SW
Wedi’i anelu at: Pobl ifanc 16 i 24 oed sydd chwilio am gyfleoedd addysg, cyflogaeth a hyfforddiant cyfredol.

I gael rhagor o wybodaeth am ein digwyddiadau e-bostiwch: cymrungweithio@gyrfacymru.llyw.cymru