Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Diwrnod Agored Rhithiol Canolbarth a De Orllewin Cymru 8fed o Orffennaf

Map o Gymru yn amlygu rhanbarth De Orllewin a Chanolbarth Cymru

Cer i ddiwrnod agored rhithiol Canolbarth a De Orllewin Cymru ddydd Mercher 8fed o Orffennaf. Mae Canolbarth a De Orllewin Cymru yn cynnwys Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Phowys.

Digwyddiadau Dydd Mercher 8fed o Orffennaf 

Cymer olwg ar digwyddiadau byw a'r cynnwys sydd wedi’i recordio ymlaen llaw i gael mwy o wybodaeth am dy opsiynau ac i dy helpu di i wneud y penderfyniadau cywir. (Efallai mai dim ond yn Saesneg y bydd rhywfaint o'r cynnwys a’r dolenni ar gael.)

Ymuno â ni

Bydd y digwyddiadau byw yn digwydd rhwng 10:00 - 17:00 ac yn cynnwys:

 •  #GwneudIddoDdigwydd - gosod y llwybr ar gyfer dy yrfa yn y dyfodol gan Goleg Sir Benfro
 • Ystyried mynd i’r Brifysgol? gan Ymgyrraedd yn Ehangach
 • Dechrau dy stori - cyngor a chyfarwyddyd gan Gyrfa Cymru
 • Camu i Safon Uwch a thu hwnt gan Rwydwaith Seren yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe
 • Seren a gwneud cais am brifysgolion cystadleuol
 • Prentisiaethau. Dewis Doeth - cynhelir gan Jonathan Davies, Sylwebydd Chwaraeon, a chyn chwaraewr rygbi Cymru
 • Hyfforddeiaethau Dy Lwybr at Lwyddiant - cynhelir gan Jonathan Davies, Sylwebydd Chwaraeon, a chyn chwaraewr rygbi Cymru
 • Ble allwn ni fynd â thi? a sut y gallwn gefnogi dy ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, gan Goleg Gŵyr Abertawe

Cynlluniwyd digwyddiadau byw diwrnodau agored rhithiol i fod hygyrch, ond os oes angen cymorth ychwanegol arnoch, anfonwch e-bost atom i cymrungweithio@gyrfacymru.llyw.cymru neu ffoniwch ni ar 0800 028 4844 i roi gwybod i ni cyn y digwyddiad.


Cyngor a chymorth gyrfaoedd

Galli di gael help i ddewis yr opsiwn sy’n iawn i ti. Mae ein cynghorwyr arbenigol yn gallu dy helpu a dy gefnogi di i gynllunio dy gamau nesaf.

Cysyllta â ni dros y ffôn ar 0800 028 4844 neu drwy sgwrs ar-lein.

Bydd cynghorwyr gyrfa ar gael i siarad â ti drwy gydol digwyddiadau'r diwrnodau agored rhithiol. Mae modd cysylltu â ni i gael cymorth ar ôl y diwrnodau agored hefyd:

 • Dydd Llun i ddydd Iau 9:00-17:00
 • Dydd Gwener 9:00-16:30
 • Tu allan i oriau'r swyddfa - mae modd gadael neges ar sgwrs ar-lein neu lenwi’r ffurflen ffonio'n ôl ac fe wnawn ni ddod yn ôl atat ti.

Diwrnodau Agored Rhithiol Gogledd Cymru 7fed o Orffennaf

Mae Gogledd Cymru yn cynnwys Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn.

Diwrnod Agored Rhithiol De Ddwyrain Cymru 9fed o Orffennaf

Mae De Ddwyrain Cymru yn cynnwys Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen.

Diwrnod Agored Rhithiol Canol De Cymru 10fed o Orffennaf

Mae Canol De Cymru yn cynnwys Bro Morgannwg, Caerdydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf


Straeon go iawn

Sut mae pobl go iawn ledled Cymru wedi newid eu stori.

Hwb

Archwilio adnoddau dysgu ac addysgu ar Hwb.

Angen cymorth?

Gall ein cynghorwyr roi cyngor diduedd, am ddim i helpu ddechrau eich stori.